Farské oznamy - 22. október 2017

21.10.2017

Zbierka na misie

Dnes sa koná zbierka na misie. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Poďakovanie za milodar

Vyslovujeme Bohu známemu darcovi úprimné Pán Boh odmeň za milodar vo výške 300 Euro.

P

Hodová slávnosť v Blumentáli

V sobotu, 28.10.2017 si pripomíname 129. výročie posviacky nášho chrámu zasväteného Nanebovzatiu Panny Márie. Hodová svätá omša bude v nedeľu 29.10.2017 o 9.00 hod. a po všetkých nedeľných svätých omšiach sa bude konať tradičná hodová zbierka. V modlitbách pamätajme na +vdp. Jozefa Poecka [Péka], pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

P

Zmena času

V noci zo soboty 28. na nedeľu 29.10.2017 sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

P

Stretnutie náboženstiev

Rehoľa menších bratov františkánov a Komunita Svätého Egídia pozývajú na stretnutie náboženstiev s motívmi vzájomného porozumenia, priateľstva a mieru. V pondelok 23.10.2017 o 18.00 hod. v zrkadlovej sále Primaciálneho paláca. V túžbe po mieri sa zjednotia moslimovia, židia, kresťania.

P

Prednáška na tému: Malé spoločenstvo a farnosť – výzvy a úskalia

Ako môže spolupracovať malé spoločenstvo s farnosťou? Odpovede ponúka prednáška s názvom Malé spoločenstvo a farnosť – výzvy a úskalia, ktorá sa uskutoční dňa 24.10.2017 o 18.00 sa v Dome Quo vadis.

P

Prednáška na tému: Gender – nástroj neoľavicovej revolúcie

Nadácia Slovakia christiana pozýva na prednášku kňaza prof. Pawla Bortkiewicza s názvom Gender – nástroj neoľavicovej revolúcie. Uskutoční sa 26.10.2017 o 18.00 hod. v Centre Salvator (kapitulná sieň) na Jakubovom nám. 4-5 v Bratislave.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál