Archív časopisu Blumentál December, 2017

Farské oznamy - 31. december 2017

30.12.2017

Sväté omše v Blumentáli

Dnes 31.12.2017 bude o 16.30 ďakovná sv. omša, o 18.00 a 19.00 sv. omše nebudú a o 23.30 bude adorácia s novoročným požehnaním. Na prikázané sviatky Bohorodičky Panny Márie – 1.1.2018 a na Zjavenie Pána – 6.1.2018 budú sv. omše v rovnakých časoch ako v iné nedele, to znamená, že budú aj sv. omše o 18.00 v maďarskom jazyku.

P

Vianočná farská zbierka

Vianočná farská zbierka bola 1510 Euro. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Poďakovanie za milodary

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za milodary v pokladničke Bohu známemu v sume 500 Euro a ďalšie milodary v sume 250, 160, 100 a 50 Euro.

P

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

31.12.2017 – 1.1.2018 – nespovedáme

2.1.2018 – 3.1.2018 – 4.1.2018 – pred svätými omšami a cez sväté omše (poobede od 15.00 vo štvrtok nespovedáme)

5.1.2018 – prvý piatok spovedáme pred svätými omšami, cez sväté omše a poobede od 15.00 hod. O 15.00 bude korunka Božieho milosrdenstva pred vystavenou sviatosťou, adorácia sa zakončí o 16.15 záverečným požehnaním.

6.1.2018 – 7.1.2018 – nespovedáme

P

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2018 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

P

Novoročná svätá omša v Katedrále sv. Martina

V pondelok 1. januára 2018, na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 10.30 hod. sláviť v Katedrále sv. Martina novoročnú svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní.

P

Lectio divina

V stredu 3. januára 2018 sa uskutoční o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Ženích z Piesne piesní (Pies 2, 8-14).

P

Spomienka bl. Titusa Zemana

V pondelok 8. januára 2018 bude o 17.30 hod. v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sv. omšu pri príležitosti spomienky bl. Titusa Zemana. Všetci sú srdečne pozvaní.

P

DVD Ježiš Nazaretský

V sakristii je k dispozícii hodnotný film Ježiš Nazaretský za symbolickú cenu 5 EURO.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 24. december 2017

23.12.2017

Sväté omše v Blumentáli

Dnes 24.12. bude o 16.30 vigílna sv. omša Narodenia Pána. O 18.00 a 19.00 sv. omše nebudú a o 24.00 bude polnočná sv. omša. Na Narodenie Pána – 25.12. a na sv. Štefana – 26.12. budú sv. omše v rovnakých časoch ako v iné nedele, to znamená, že budú aj sv. omše o 18.00 v maďarskom jazyku. Na Nedeľu Sv. Rodiny, na ktorú pripadá v tomto roku aj Silvester 31.12. budú sv. omše o: 6.00 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 (ďakovná) (o 18.00 a 19.00 nebudú). O 23.30 bude adorácia s novoročným požehnaním. Na Sviatok Sv. rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby.

P

Vianočná farská zbierka

Pri sv. omšiach 25.12. na sviatok Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

P

Prikázané sviatky vo vianočnom období

Narodenie Pána – pondelok 25.12.2017                      Sv. Štefan (26.12.) nie je prikázaný sviatok.

Svätej rodiny, Sv. Silvester – Starý rok – nedeľa 31.12.2017

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok – pondelok 1.1.2018

Zjavenie Pána – Traja Králi – sobota 6.1.2018

Krst Krista Pána – nedeľa 7.1.2018

P

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

25.12.2017 – 26.12.2017 – nespovedáme

27.12.2017 – 28.12.2017 – 29.12.2017 – 30.12.2017 – pred svätými omšami a cez sväté omše

31.12.2017 – 1.1.2018 – nespovedáme

P

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2018 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

P

Vianočné farské oznamy 2017

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

P

DVD Ježiš Nazaretský

Kto ešte nemá vianočný darček, v sakristii je k dispozícii hodnotný film Ježiš Nazaretský za symbolickú cenu 5 EURO.

P

Koledovanie detí po rodinách

Farníci, ktorí by chceli prijať v dňoch 27. a 28.12.2017 koledníkov vo svojich príbytkoch, nech sa zahlásia v sakristii kostola – prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledníci ohlásia.

P

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

P

Časopis Blumentál

Vyšlo vianočné číslo, ktoré nájdete na stolíkoch s časopismi.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 17. december 2017

16.12.2017

Spovedanie k Vianočným sviatkom

K vianočným sviatkom budeme spovedať každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do soboty 23.12.2017: v dnešnú nedeľu od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00; v pondelok, utorok, stredu a štvrtok od 5.30 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.00 do 19.00; v piatok od 5.30 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.00 do 22.00 a v sobotu od 6.00 do 8.00 a od 16.00 do 19.00.

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi k Sviatosti Zmierenia, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez Sviatosti Manželstva, že majú prekážku pristupovať k Sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme.

P

Sväté omše v Blumentáli na Štvrtú adventnú nedeľu – Vigília Narodenia Pána

6.00     7.30      9.00       10.30       12.00        16.30 (vigílna)         (o 18.00 a 19.00 nebudú) 24.00 (polnočná)

Na Štedrý deň nás neviaže prikázaný pôst.

P

Vianočné farské oznamy 2017

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

P

Koledovanie detí po rodinách

Farníci, ktorí by chceli prijať koledníkov vo svojich príbytkoch, nech sa zahlásia v sakristii kostola – prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledníci ohlásia.

P

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo donesú skauti v sobotu 23.12.2017 počas sv. omše o 18.00 hod. Bude k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

P

Poďakovanie za milodar

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za milodary v pokladničke Bohu známemu v sume 500 Euro, od ružencového bratstva v sume 350 Euro a ďalšie milodary v sume 100 a 50 Euro.

P

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a prišli pomôcť s predvianočným upratovaním nášho chrámu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 10. december 2017

10.12.2017

Zbierka na charitu

Minulú nedeľu 3.12.2017 bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 1725 Euro. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Do 12.12.2017, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

P

Spovedanie k Vianočným sviatkom

V sobotu 16.12.2017 začíname spovedať k vianočným sviatkom. Budeme spovedať každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do soboty 23.12.2017: v sobotu 16.12.2017 od 6.00 do 8.00 a od 16.00 do 19.00. v nedeľu 17.12.2017 od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00.

P

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 16.12.2017 od 9.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

P

Poďakovanie za milodar

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň Bohu známemu darcovi milodaru v sume 50 euro.

P

Pontifikálna sv. omša a koncert piesní z nového maďarského spevníka na počesť sv. Martina v Katedrále

V pondelok 11.12.2017 sa o 17.00 hod. uskutoční v Katedrále sv. Martina koncert piesní publikovaných v novom maďarskom spevníku s názvom Piesne na počesť biskupa svätého Martina. Po koncerte začne o 18.00 hod. sv. omša v latinskom jazyku, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a kazateľom bude szombathelyský biskup Mons. János Székely.

P

Misijný jarmok

Misionári verbisti a spoločenstvo veriacich pri Kostole sv. Arnolda Janssena na Krupinskej 2 v Bratislave-Petržalke Vás srdečne pozývajú na 15. ročník Misijného jarmoku, ktorý sa bude konať na 3. adventnú nedeľu doobeda (Svätá omša o 8:00, začiatok jarmoku o 9:00, Slávnostná svätá omša o 10:00, predpokladaný koniec jarmoku o 13:00). Výťažok z tejto akcie poputuje tento rok do Ruska, kde pôsobí Páter Michal Marhefka.

P

Adventný koncert

Maltézska pomoc Slovensko pozýva na Adventný koncert posvätnej hudby Bacha a Mozarta, v nedeľu 17.12.2017 o 15.00 hod. v Modrom kostole (sv. Alžbety), dobrovoľné vstupné bude použité na podporu projektov Maltézskej pomoci pre odkázaných ľudí.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 3. december 2017

2.12.2017

Zbierka na charitu

Dnešnú nedeľu 3.12.2017 sa koná zbierka na charitu. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

V piatok, 8. decembra, je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše v našom kostole budú o 5:45; 6:30 ; 9:00; 10:30 (školská); 12:00; 16:30; 18:00 (slovenská); 19:00

P

Rorátne sväté omše

Počas všedných dní adventného obdobia budú bývať ráno o 5.45 hod. v našom kostole rorátne sväté omše.

P

Štvrtková adorácia s Béčkarmi

Tohto týždňová štvrtková adorácia bude sprevádzaná blumentálskym zborom Béčkari. Srdečne Vás pozývajú.

P

Adventná akadémia ku cti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Dňa 9.12.2017 o 19:00 hod. (po večernej sv. omši) Vás srdečne pozývame na adventnú akadémiu na ktorej vystúpi známa speváčka Hanka Servická so svojou kapelou a náš pán kaplán Martin Šafárik.

P

Zápis úmyslov svätých omší

Zápis omšových úmyslov na mesiace JANUÁR, FEBRUÁR a MAREC, sa začne od pondelka 4.12.2017 po všetkých svätých omšiach v sakristii. Každý veriaci má možnosť zápisu jednej svätej omše na mesiac.

P

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Počas tohto týždňa, do 12.12.2017, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

P

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 16.12.2017 od 9.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

P

Adventná misijná burza

Občianske združenie DOBROTA PRE AFRIKU pozýva všetkých záujemcov a priateľov misií na Adventnú misijnú burzu, ktorá sa bude konať 9.12.2017 (sobota) v čase od 10. do 17. hod. v pastoračnom centre Kostola sv. Rodiny v Petržalke.

P

Modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina

V stredu 6.12.2017 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Jeremiáš sa rozhoduje“ (Jer 1, 4-19). Bude ho viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Pozývame na svätú omšu spojenú so zasvätením Bratislavy Panne Márii, ktorú bude v kostole sv. Jána z Mathy (Farnosť Najsvätejšej Trojice) 8.12.2016 o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Duchovná obnova pre dospelých mladých

Jezuitskí mladí pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu s témou Dôvera - život podľa Božej vôle (Máriino fiat). Uskutoční sa v sobotu 9.12.2017 v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity o 15:00.

P

Časopis Blumentál

Vyšlo decembrové číslo časopisu Blumentál – k dispozícii je na obvyklom mieste v kostole.

P

Poďakovanie za milodary

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň Bohu známym darcom milodarov v sume 200 euro a v pokladničke 500 euro.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2017 číslo 12

1.12.2017 redakcia časopisu

Ročník XXVIII Číslo 12 –  december 2017

Časopis Blumentál - december 2017

Pridané do rubriky blumentál