Farské oznamy - 15. apríl 2018

14.4.2018

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Túto nedeľu 15.4.2018 je ešte možnosť nahlásiť sa v sakristii kostola na cyklus prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krstu, svätého prijímania a birmovania).

P

Nácvik na birmovku

Upozorňujeme birmovancov, že v sobotu 21.4.2018 o 9:30 sa v našom kostole uskutoční nácvik na birmovku. Účasť birmovancov je nutná a povinná.

P

Stretnutie tých čo túžia prijímať podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily

V nedeľu 22.4.2018 prídu do farnosti sestry vincentky z Nitry a srdečne pozývajú na stretnutie všetkých prihlásených aj tých, ktorí majú túžbu prijímať putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily do svojich domácností, ktorá je apoštolátom Združenia Zázračnej medaily. Toto stretnutie bude o 14:30 hod. v kostole Blumentál. Plagát s pozvaním je na nástenke.

P

Modlitba za nové povolania pre Cirkev

V týždni od 16. - 22. apríla 2018 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

P

Zbierka na seminár

Na budúcu nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa bude konať zbierka na seminár.

P

Kurz lektorov

V našej arcidiecéze sa bude dňa 9. júna 2018 konať Kurz lektorov na RKCMBF UK. Prihlasovanie je možné prostredníctvom mailu na adrese kurzlektorov@iskra.sk. Účastnícky poplatok je 5,- Eur.

P

Púť seniorov do Šaštína

Ešte je niekoľko voľných miest na púť do Šaštína, v sobotu 21. apríla 2018. Prihlásiť sa možno v kancelárii charity na Vazovovej 8, v pondelok 16. 4. 2018 od 8.00 do 9.30 hod. Poplatok je 3 €.

P

Festival Bratislavské Hanusove dni

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na kresťanský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať od piatka 20. apríla až do soboty 28. apríla v divadle Malá scéna na Dostojevského rade v Bratislave. Program festivalu možno nájsť na www.bhd.sk.

P

Poďakovanie za milodary

Ďakujeme Bohu známemu darcovi za milodar na obnovu kostola v sume 100 Eur.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál