Archív časopisu Blumentál Júl, 2018

Farské oznamy - 29. júl 2018

28.7.2018

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00, aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

p

Farská knižnica oznamuje

Farská knižnica bude počas augusta zatvorená.

p

Porciunkulové odpustky

Dňa 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky, tzv. „Porciunkuly“. Na získanie odpustkov je v daný deň potrebná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a modlitbou Vyznania viery (Verím v Boha). Okrem toho je potrebné splniť obvyklé podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

p

Porciunkula u Františkánov v Bratislave

V dňoch 31.7. až 2.8.2018 bratia františkáni v Bratislave pozývajú na slávenie Porciunkuly – sviatku Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Tento rok bude mať tento sviatok podobu duchovnej prípravy a pozvania Bratislavčanov na blahorečenie Anky Kolesárovej s hosťom – otcom Pavlom Hudákom. Viac informácii je na výveske a na http://frantiskani.sk/.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 200, 100 a 50,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalšie 100 a 50,- € darované v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 22. júl 2018

21.7.2018

Poďakovanie za zbierku na opravu veže kostola

Zbierka na opravu veže kostola z minulej nedele bola 8350 Eur. Na účet farnosti od jednotlivých darcov prišlo 1200 Eur a v hotovosti: 200, 100, 50 a 50 Eur. Každému darcovi vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za jeho štedrosť! Číslo účtu farnosti na ktorý možno naďalej prispievať na opravu veže kostola je na www.blumental.sk/kontakt/

p

Teologická fakulta trnavskej univerzity v Bratislave ponúka štúdium pre seniorov

Podrobné informácie nájdete na výveske a na www.tftu.sk

p

Porciunkula u Františkánov v Bratislave

V dňoch 31.7. až 2.8.2018 bratia františkáni v Bratislave pozývajú na slávenie Porciunkuly – sviatku Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Tento rok bude mať tento sviatok podobu duchovnej prípravy a pozvania Bratislavčanov na blahorečenie Anky Kolesárovej s hosťom – otcom Pavlom Hudákom. Viac informácii je na výveske a na http://frantiskani.sk/.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 15. júl 2018

14.7.2018

Zbierka na opravu Blumentálskej veže

Túto nedeľu 15. júla 2018 sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na opravu veže Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň. Číslo účtu farnosti na ktorý možno priebežne prispievať na opravu veže kostola je na internetovej stránke farnosti www.blumental.sk/kontakt/

p

Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu

V dňoch 14. až 22. júla 2018 sa koná Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu. V stredu 18. júla 2018 sa púť zastaví na Velehrade a v piatok 20. júla 2018 v starobylom románskom kostole sv. Margity v Kopčanoch. Program púte je na plagáte vo výveske a na internete http://www.forumzivota.sk/s-relikviami-sv-margity-cez-tri-krajiny/.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 3000, 500, 300, 200, 100 a 100,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a 500, 350 a 50,- € darované v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 8. júl 2018

7.7.2018

Zbierka na opravu Blumentálskej veže

Na budúcu nedeľu 15. júla 2018 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu veže Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň. Číslo účtu farnosti na ktorý možno priebežne prispievať na opravu veže kostola je na internetovej stránke farnosti www.blumental.sk/kontakt/

p

Prosba o všímavosť

Prosíme o spoluprácu najmä tých čo bývajú blízko kostola, ale aj tých čo idú okolo, všímať si či sa vo večerných, alebo nočných hodinách niekto nepovolaný nepohybuje na lešení veže kostola, prípadne nevynáša odtiaľ materiál. V prípade podozrenia volajte prosím na faru, alebo na políciu.

p

Pochod Hrdí na rodinu

V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Cieľom pochodu je ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený. Viac informácií je na stránke www.hrdinarodinu.sk a na plagáte vo výveske.

p

Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu

V dňoch 14. až 22. júla 2018 sa bude konať Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu. V stredu 18. júla 2018 sa púť zastaví na Velehrade a v piatok 20. júla 2018 v starobylom románskom kostole sv. Margity v Kopčanoch. Program púte je na plagáte vo výveske a na internete http://www.forumzivota.sk/s-relikviami-sv-margity-cez-tri-krajiny/.

p

Služby v Charite Blumentál počas letných prázdnin

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Tieto bude možné využívať opäť od 3. septembra 2018. Ďakujeme za pochopenie.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary v sume 500, 500, 300, 100, 60 a 50 - €, venované na opravu veže kostola.

Pridané do rubriky farské oznamy