Farské oznamy - 15. september 2019

14.9.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Budúcu nedeľu 22.9.2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoč zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

Národný pochod za život

Budúci víkend sa v Bratislave uskutoční III. Národný pochod za život s bohatým sprievodným programom. V sobotu 21. 9. 2019 sa o 18:00 uskutoční otváracia svätá omša v Dóme sv. Martina. Po nej bude o 20:00 hlavný duchovno-kultúrny program v Incheba Expo Aréne. Vstup je voľný, parkovanie možné v areáli výstaviska. V nedeľu sa opäť v areáli výstaviska uskutoční slávnostná svätá omša za účasti biskupov Slovenska so začiatkom o 10:00. Parkovanie je možné priamo v areáli výstaviska. Samotný Národný pochod za život sa bude konať na Námestí slobody so začiatkom o 13:30. Srdečne všetkých pozývame vyjadriť postoj za ochranu práva na život najmenších z nás. Podrobnosti nájdete na stránke pochodzazivot.sk.

b

Oznamy Charity Blumentál

Po prázdninovej prestávke opäť začínajú poradne charity poskytovať svoje služby.

Na sobotu 19. októbra 2019 pripravujeme púť do sanktuária Božieho milosrdenstva na horu Budkov. Podrobnosti včas oznámime prostredníctvom farských oznamov aj vo výveske charity pred kostolom.

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 90,- 90,- a 60,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 500,- 350,-a 100,-€ darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál