Archív časopisu Blumentál August, 2020

Farské oznamy - 9. augusta 2020

8.8.2020

Nedeľa 9. 8. DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 10. 8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Utorok 11. 8. Sv. Kláry, panny, spomienka

Streda 12. 8. féria

Štvrtok 13. 8. féria

Piatok 14. 8. Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Sobota 15. 8. NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Nedeľa 16. 8. DVADSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

bV sobotu 15. augusta - je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30 a o 18.00 hod.

b

Budúcu nedeľu 16. augusta sa po sv. omšiach koná zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!

b

Farská knižnica bude zatvorená počas mesiaca augusta. Svoje služby začne poskytovať po prázdninách.

b

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50, 50, a 200,- €, poslané na účet našej farnosti a 100, € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. august 2020

1.8.2020

Nedeľa 2. 8. OSEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 3. 8. féria

Utorok 4. 8. Sv. Ján Mária Vianney, spomienka

Streda 5. 8. féria

Štvrtok 6. 8. Premenenie Pána, sviatok

Piatok 7. 8. féria

Sobota 8. 8. Sv. Dominik, spomienka

Nedeľa 9. 8. DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

.

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00).

.

Farská knižnica

Farská knižnica bude zatvorená počas mesiaca auguta. Svoje službny začne poskytovať po prázdninách.

.

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

.

Poďakovanie za milorady na opravu fasády kostola

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary v hotovosti 100 euro.

Pridané do rubriky farské oznamy