Archív časopisu Blumentál Jún, 2021

Farské oznamy - 27. júna 2021

28.6.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 27. 6. trinásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 28. 6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Utorok 29. 6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Streda 30. 6. féria

Štvrtok 01. 7. féria

Piatok 02. 7. Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Sobota 03. 7. Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Nedeľa 04. 7. Štrnásta NEDEĽA v cezročnom období

b

Túto nedeľu sa koná zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

b

V utorok 29.6. je slávnosť sv. Petra a Pavla. Sv. Omše budú o 5:45, 6:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30, 18:00 (slovenská) a 19:00.

b

V utorok pri večernej sv. Omši 16:30, poďakujeme za končiaci školský rok.

b

Na slávnosť Petra a Pavla Vás srdečne pozývame na pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave dňa 29.6. 2021 o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnosti sa zúčastní aj J. Ex. Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý si práve v tento deň pripomína 50. výročie svojej kňazskej vysviacky.

b

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.

b

Informácia pre rodičov k letnému táboru: Podľa rozhodnutia epidemiológov a Úradu verejného zdravotníctva, deti, ako aj animátori, účastníci letných táborov, sa budú musieť pred nástupom do tábora preukázať PCR testom, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín. Povinnosť sa netýka detí do 10 rokov, tých, čo ochorenie prekonali a tých, čo sú zaočkovaní. Testy prepláca Ministerstvo školstva SR. Podrobnosti o tom, kde sa treba na test prihlásiť nájdete vo výveske charity pred kostolom, a  tiež na webstránke charity www.charitablumental.sk. Pozorne sledujte informácie  o prípadných zmenách tiež v médiách.

b

Naša farnosť ďakuje pánovi kaplánovi vdp. Štefanovi Smetanovi a výpomocnému duchovnému vdp. Eduardovi Janíčkovi za ich službu v Blumentáli. Nech ich dobrotivý Pán sprevádza aj na ich novom pôsobisku.

b

1. júla privítame v našej farnosti nového kaplána vdp. Ivana Slepčana a výpomocného duchovného vdp. Jána Klimenta. Prajeme im, aby im Všemohúci Pán Boh pomáhal pri ich pastoračnej službe v našej farnosti.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 1000,- 100,-100,- 50,- 33,- poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. júna 2021

21.6.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 20. 6. dvanásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 21. 6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Utorok 22. 6. féria

Streda 23. 6. féria

Štvrtok 24. 6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Piatok 25. 6. féria

Sobota 26. 6. féria

Nedeľa 27. 6. trinásta NEDEĽA v cezročnom období

b

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

b

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- 30,- 15,- 15,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 100,- a 50,- euro.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 13. júna 2021

12.6.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 13. 6. JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 14. 6. féria

Utorok 15. 6. féria

Streda 16. 6. féria

Štvrtok 17. 6. féria

Piatok 18. 6. féria

Sobota 19. 6. féria

Nedeľa 20. 6. DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

b

Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora, ktorý plánujeme v termíne od 24.7. do 31.7 2021 v zariadení Škola v prírode Detvianska Huta. Poplatok za dieťa treba uhradiť v hotovosti, osobne, v kancelárii charity na Vazovovej 8, a to v termínoch:

Utorok 15. 6. 2021 od 16.oo – 18.oo

Streda 16. 6. 2021 od 16.00 – 18.oo

Štvrtok 17. 6. 2021 od 17.30 – 19.oo

Prosíme, aby ste hotovosť priniesli v presnej sume. Ďakujeme za pochopenie. Pri platení dostanete písomne aj všetky potrebné informácie. Zároveň informujeme, že vzhľadom na kapacitu zariadenia, môžeme ešte prijať do počtu 4 deti. Ak sa rozhodnete ešte dieťa prihlásiť, stačí keď prinesiete prihlášku v týchto vyššie uvedených termínoch, zároveň aj uhradíte poplatok. Tieto informácie nájdete aj vo výveske pred kostolom a na stránke charity www.charitablumetal.sk

B

Prosíme veriacich, aby do interiéru kostola nenosili bicykle a kolobežky. Je to posvätné miesto a národná kultúrna pamiatka a nemôžu byť opreté o stenu alebo lavice.

B

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- 50,- 20,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 100,- a 300,- euro.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6.júna 2021

6.6.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 6. 6. desiata NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 7. 6. féria

Utorok 8. 6. féria

Streda 9. 6. féria

Štvrtok 10. 6. féria

Piatok 11. 6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota 12. 6. Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Nedeľa 13. 6. jedenásta NEDEĽA v cezročnom období

b

Od 7. júna 2021 sa zapisujú úmysly sv. omší na mesiace JÚL, AUGUST a SEPTEMBER. Zapísať je možné len jeden úmysel na tri mesiace.

b

Dňa 12. júna o 9.30 h v Katedrále sv. Martina budú kňazské a diakonské vysviacky. Vzhľadom na platné hygienické opatrenia informujeme, že vstup do katedrály bude povolený len prihláseným kňazom a tiež pozvaným ľuďom so vstupenkou. Slávnosť bude možné sledovať na TV LUX. Ďakujeme za pochopenie.

b

Prosíme veriacich, aby do interiéru kostola nenosili bicykle a kolobežky. Je to posvätné miesto a národná kultúrna pamiatka a nemôžu byť opreté o stenu alebo lavice.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- 30,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 100,-.

Pridané do rubriky farské oznamy