Archív časopisu Blumentál August, 2021

Farské oznamy 29. augusta 2021

28.8.2021

O ZNAMY

29. augusta 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 29. 8. 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 30. 8. féria

Utorok 31. 8. féria

Streda 1. 9. féria

Štvrtok 2. 9. féria

Piatok 3. 9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota 4. 9. Sv. féria

Nedeľa 5. 9. 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.


 • 1.9.2021 na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45.


 • Registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého Otca na Slovensku je už spustená. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ (Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, ale na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.)


 • Lectio divina: Opäť sa v tomto školskom roku budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „Sväté písmo pred otázkou utrpenia a bolesti”. Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 1. septembra, má názov „S námahou sa zo zeme budeš živiť (Gn 3,17) - Utrpenie v perspektíve viny (Gn 3,7-24)”


 • Pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka, organizuje naša farnosť dňa 15.9.2021 púť do Šaštína autobusom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola.


 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22.8.2021

21.8.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 22. 8. 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 23. 8. féria

Utorok 24. 8. Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Streda 25. 8. féria

Štvrtok 26. 8. féria

Piatok 27. 8. Sv. Moniky, spomienka

Sobota 28. 8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 29. 8. 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Minulú nedeľu sa v rámci hodovej zbierky vyzbieralo 2170€, za vaše milodary vyslovujeme úprimne Pán Boh odmeň.

 • Registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého Otca na Slovensku je už spustená. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ (Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, ale na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.)

 • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Registrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese: www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

 • Pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka, organizuje naša farnosť dňa 15.9.2021 púť do Šaštína autobusom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola, ako aj v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.

 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti 300, 200, 100 euro a na účet 300, 100, 50, 40, 30 a 15 euro.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15.8.2021

14.8.2021

Liturgický kalendár

.

Nedeľa 15. 8. NEDEĽA * NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

Pondelok 16. 8. féria

Utorok 17. 8. féria

Streda 18. 8. féria

Štvrtok 19. 8. féria

Piatok 20. 8. Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi, spomienka

Sobota 21. 8. Sv. Pius X., pápež, spomienka

.

Nedeľa 22. 8. 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

.

 • Dnešná nedeľa je hodová nedeľa, slávime patrocínium kostola, slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Po svätých omšiach bude hodová zbierka. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

 • .

 • Registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého Otca na Slovensku je už spustená. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ (Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, ale na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.)

 • .

 • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Registrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese: www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

 • .

 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

 • .

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti 40 euro a na účet 1000, 222, 200, 40, 50 a 60 euro.

 • .

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8.8.2021

7.8.2021

O ZNAMY

.

8. augusta 2021

.

Liturgický kalendár

Nedeľa 8. 8. DEVAŤnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 9. 8. Sv. Terézia Benedikta z Kríža/Edita Stein, patrónka Európy, sviatok

Utorok 10. 8. Sv. Vavrinec, diakon a mučeník, sviatok

Streda 11. 8. Sv. Klára, panna

Štvrtok 12. 8. Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka

Piatok 13. 8. Sv. Poncián, pápež a sv. Hypolit, kňaz, mučeníci

Sobota 14. 8. Sv. Maximilán Kolbe, kňaz a mučeník

Nedeľa 15. 8. NEDEĽA * NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

.

 • Budúca nedeľa je hodová nedeľa, slávime patrocínium kostola, slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.

 • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

 • Budúci nedeľu po svätých omšiach bude hodová zbierka. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti 100 a 40 euro.

.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 1. augusta 2021

1.8.2021

1. augusta 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 1. 8. Osemnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 2. 7. féria

Utorok 3. 7. féria

Streda 4. 7. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Štvrtok 5. 7. Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka

Piatok 6. 7. Premenenie Pána, sviatok

Sobota 7. 7. féria

Nedeľa 8. 8. devätnásta NEDEĽA v cezročnom období

b

 • 2. augusta možno získať za bežných podmienok vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplne odpustky „Porciunkuly“.

b

 • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.

b

 • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

b

 • Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

b

 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

b

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti 100,-.

Pridané do rubriky farské oznamy