Archív časopisu Blumentál September, 2021

Farské oznamy 26. septembra 2021

29.9.2021

O ZNAMY

26. septembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 26. 9. 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 27. 9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Utorok 28. 9. féria

Streda 29. 9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov, sviatok

Štvrtok 30. 9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok 1. 10. Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Sobota 2. 10. Svätých anjelov strážcov, spomienka

Nedeľa 3. 10. 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Od pondelka je Bratislava v oranžovej farbe covid automatu. Budeme fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. Omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. Omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. Omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30.

 • Na organizovanie sv. omší potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať vstup do kostola. Či už v režime „pre všetkých“ alebo „len pre zaočkovaných“. Nech sa čím skôr prihlásia v sakristii. Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. Omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. Omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. Číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice. Tieto údaje sa musia archivovať 14 dní, potom sa skartujú.

 • Dnes po sv. omšiach je zbierka na pre núdznych, trpiacich biedou a hladom na Kube.

 • Hľadáme človeka, ktorý by nám pomáhal s aranžovaním kvetov v našom chráme.

 • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.

 • Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a po sv. omši 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom; v sobotu po sv. omši o 6.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom; v nedeľu je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

 • Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa čím skôr prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

 • Pozývame rodiny, deti, mládež i skôr narodených na malú cyklopúť ku Pustému kostolu – sv. Jur, Stretáme sa v sobotu 2.10.2021 o 10 hod. pred kostolom Blumentál.

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 500,- 100,- 33,- poslané na účet našej farnosti a 100,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. september 2021

18.9.2021

O ZNAMY

19. septembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 19. 9. 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 20. 9. Sv. Andreja, Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga

a spoločníkov mučeníkov, spomienka

Utorok 21. 9. Sv. Matúša, Apoštola a Evanjelistu, sviatok

Streda 22. 9. féria

Štvrtok 23. 9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Piatok 24. 9. féria

Sobota 25. 9. féria

Nedeľa 26. 9. 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

.

 • Od pondelka je Bratislava v oranžovej farbe covid automatu. Budeme fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. Omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. Omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. Omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30.

.

 • Na organizovanie sv. omší potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať vstup do kostola. Či už v režime „pre všetkých“ alebo „len pre zaočkovaných“. Nech sa čím skôr prihlásia v sakristii.

 • .

 • Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. Omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. Omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. Číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice. Tieto údaje sa musia archivovať 14 dní, potom sa skartujú.

 • .

 • Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa čím skôr prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

 • .

 • Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné “Pán Boh odmeň!” a ďakujeme

 • .

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 40,- 30,- 20,- 15,- poslané na účet našej farnosti a 120,- 100,- v hotovosti.

.
.
.

Režim svätých omší:

.

Počas týždňa:

Pre všetkých: 5:45; 6:30; 16:30

Očkovaní: 12:00

.

Sobota

Pre všetkých: 6:30; 18:00

.

Nedeľa

Pre všetkých: 6:00; 7:30; 10:30;

18:00 (maďarská); 19:00

Očkovaní: 9:00; 12:00; 16:30

.

Na sv. omšu pre očkovaných je potrebné preukázať sa potvrdením o kompletnom zaočkovaní.

.

Na sv. omšu pre všetkých je potrebné priniesť lístok s menom, priezviskom a telefónnym číslom (aj zaočkovaní).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. september 2021

11.9.2021

O ZNAMY

12. septembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 12. 9. 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 13. 9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok 14. 9. Povýšenie sv. Kríža, sviatok

Streda 15. 9. Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, Slávnosť

Štvrtok 16. 9. Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Piatok 17. 9. féria

Sobota 18. 9. féria

Nedeľa 19. 9. 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

.

 • Na slávnosť Sedembolestnej budú v našom kostole sv. omše 6:00, 7:30, 9:00 a 16:30, 18:00, 19:00.

 • .

 • Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie organizujeme autobusovú púť do Šaštína, máme ešte 20 voľných miest. Autobusy budú odchádzať od kostola z Floriánského námestia presne o 5:30 – nikoho nemôžeme čakať!!! Do autobusu je potrebné si zobrať respirátor. Vstupenku na sv. omšu do Šaštína je dobré mať vytlačenú. Kto chce, môže si so sebou zobrať aj stoličku na skladanie. Ak chce dať niekto poplatok za autobus, bude dobrovoľný.

 • .

 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu ešte prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách.

 • .

 • Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa čím skôr prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

 • .

 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 20,- 60,- 113,- poslané na účet našej farnosti a 500,- 150,- 100,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Fareské oznamy 5. september 2021

4.9.2021

O ZNAMY

5. septembra2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 5. 9. 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 6. 9. féria

Utorok 7. 9. Sv. Košických mučeníkov, spomienka

Streda 8. 9. Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Štvrtok 9. 9. féria

Piatok 10. 9. féria

Sobota 11. 9. Sv. féria

Nedeľa 12. 9. 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


 • Od 6. septembra 2021 sa zapisujú úmysly sv. omší na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER A DECEMBER. Zapísať je možné len jeden úmysel na tri mesiace.


 • Registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého Otca na Slovensku je už spustená. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ (Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, ale na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.)


 • Pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka, organizuje naša farnosť dňa 15.9.2021 púť do Šaštína autobusom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola.


 • V sobotu 13. septembra 2021 o 17 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční v rámci duchovnej prípravy na návštevu Svätého otca Františka na Slovensku modlitbová vigília. Všetci ste srdečne pozvaní.


 • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Prvé stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 9. septembra 2021 o 18.00 na farskom úrade.


 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy