Farské oznamy 2. január 2022

1.1.2022

OZNAMY

2. január 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 2. 1. DRUhÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA

Pondelok 3. 1. féria

Utorok 4. 1. féria

Streda 5. 1. féria

Štvrtok 6. 1. ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ

Piatok 7. 1. féria

Sobota 8. 1. féria

Nedeľa 9. 1. TRETIA nedeľa PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

.

Prvopiatkový týždeň

.

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v priebehu týždňa okrem slávnosti Zjavenia Pána. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu. Predvianočná sv. spoveď platí aj na prvý piatok.

.

Slávnosť Zjavenia Pána

.

Vo štvrtok 6. 1. 2022 je prikázaný sviatok - slávnosť Zjavenia Pána. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu okrem sv. Omše o 12:00. Zároveň upozorňujeme, že v tento deň sa nebude spovedať.

Pri sv. omšiach sa bude požehnávať voda a krieda, ktoré si môžete zobrať domov na posvätenie svojich príbytkov.

V nasledujúcom období budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Váš telefónny kontakt a adresu bydliska môžete nahlásiť v sakristii do 9. januára. Požehnávať budeme po tomto dátume podľa najnovších opatrení.

.

Modlitbové stretnutie Lectio divina

.

V stredu 5. januára 2022 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Azda mám len dobré brať od Pána? (Jób 2,10) - Utrpenie v perspektíve skúšky (Jób 2,1-13).

.

Poďakovanie za milodary

.

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv sume 100,- a 50.- €.

.

Režim svätých omší:

.

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

.

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

.

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál