Farské oznamy 30. januára 2022

29.1.2022

OZNAMY

23. január 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 30. 1. Štvrtá NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 31. 1. Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Utorok 1. 2. féria

Streda 2. 2. OBETOVANIE PÁNA, sviatok

Štvrtok 3. 2. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Piatok 4. 2. féria

Sobota 5. 2. Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Nedeľa 6. 2. PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený pre osoby v režime OP, pri spievaných omšiach 100 osôb a pri recitovaných 50% kapacity kostola. Naďalej je povinné nosiť respirátor a doklad o zaočkovaní alebo prekonaní covidu.

 • Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

 • Požehnanie hromničných sviec

        • V stredu 2. februára je neprikázaný sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Môžete si priniesť hromničné sviece, ktoré budeme pri svätých omšiach posviacať.

 • Lectio divina

        • V stredu 2. februára 2022 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Chodník mi boria, by mohli ma zahubiť (Jób 30,13) - Jóbove fyzické a spoločenské utrpenie (Jób 30,1-15).

 • Svätoblažejské požehnanie

Vo štvrtok 3. februára pri sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie

hrdla.

 • Modlitba za faarnosť

V rámci akcie modlitieb za farnosti s v dňoch od 6.-8. februára modlíme v našej arcidiecéze za našu farnosť. Pozývame vás k týmto modlitbám za upevnenie viery nádeje a lásky v našej farnosti.

 • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 30,- €. poslané na účet našej farnosti a 100,- 100,- 15,- € v hotovosti

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál