Archív časopisu Blumentál Marec, 2022

Farské oznamy 20. marec 2022

19.3.2022

OZNAMY

20. marca 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 20. 3. TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Pondelok 21. 3. féria

Utorok 22. 3. féria

Streda 23. 3. féria

Štvrtok 24. 3. féria

Piatok 25. 3. Zvestovanie Pána, slávnosť

Sobota 26. 3. féria

Nedeľa 27. 3. ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

  • Na slávnosť Zvestovania Pána, v piatok 25. Marca 2022, bude o 17.00 h bratislavský arcibiskup, Mons. Stanislav Zvolenský, sláviť pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Martina. Ste srdečne pozvaní.

 • Pontifikálna svätá omša

  • Fórum kresťanských inštitúcií pozýva na spomienku 34. výročia Sviečkovej manifestácie, uskutoční sa 24.marca 2022. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský bude sláviť sv. omšu o 19-tej hodine v kostole Kapucínov. Po nej sa bude konať sviečkový sprievod k pamätníku, kde prebehne krátky program. Na sprievod si netreba zabudnúť sviece. Fórum pozýva povzbudiť sa z príkladu odvahy a občianskej statočnosti pre našu súčasnosť!

   Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Povzbudzujeme mladých mužov, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, aby si do 30.apríla 2022 podali prihlášku na fakultu a do kňazského seminára. Bližšie informácie o prihláške sú na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk a na stránke Kňazského seminára www.kscm.sk . Laickí absolventi magisterského štúdia môžu nájsť uplatnenie v službe učiteľov a učiteliek náboženskej výchovy, v pastoračnej službe vo farnosti, v duchovných redakciách masmédií, v charitatívnych a humanitných ustanovizniach, či v oblasti humanitárnej pomoci, v organizácii voľnočasových aktivít i vo vytváraní kvalifikovaných tímov zo strany cirkví pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami.

   Na budúci týždeň v noci, z 26.3. na 27.3. sa o 2.00 hod. stredoeurópskeho času mení čas na 3.00 hod. letného času.

 • Pozvánka na spomienku Sviečkovej manifestácie

  Štúdium na RKCMBF UK a Prihlášky do kňazského seminára

  Zmena času

  • V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

 • Pobožnosti krížovej cesty s otcami biskupmi

  • Farská kknižnica opäť poskytuje svoje služby. Otvorená bude v stredu 9:00-11:00 a vo štvrtok 16:00-18:00. Tešíme sa na vašu návštevu.

 • Pobožnosť Krížovej cesty

  V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

  Farská knižnica

  Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 50,-

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. marec 2022

12.3.2022

OZNAMY

13. marca 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 13. 3. Druhá PÔSTNA NEDEĽA

Pondelok 14. 3. féria

Utorok 15. 3. féria

Streda 16. 3. féria

Štvrtok 17. 3. féria

Piatok 18. 3. féria

Sobota 19. 3. Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

Nedeľa 20. 3. TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 • Modlitba za mier

   V nedeľu 13. marca 2022 večer o 20.30 h pozývame veriacich opäť sa zjednotiť v modlitbe za mier na Ukrajine. Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude viesť Eucharistickú adoráciu v Katedrále sv. Martina v Bratislave, s prosbou na tento úmysel. Kto sa môže zúčastniť osobne, je veľmi srdečne vítaný. Zároveň bude priamy prenos adorácie možné sledovať prostredníctvom katolíckej TV LUX.

 • Pontifikálna svätá omša

   Vo štvrtok 17. marca 2022 o 18.30 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti začiatku Tretích európskych sociálnych katolíckych dní bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní! Celý program a ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke podujatia.

 • Letný tábor

   Aj počas tohoročných letných prázdnin pripravuje Charita Blumentál pre deti týždenný letný tábor, a to v termíne od 23. júla do 30 júla 2022 v Rekreačnom zariadení Priedhorie – Pružina. Podrobnosti, kedy budú k dispozícii prihlášky, ako aj ostatné informácie včas nájdete vo výveske charity pred kostolom a na webstránke charity www.charitablumental.sk

 • 2 % Z DANE ZO MZDY

   Pripomíname, že charita Blumentál aj v roku 2022 splnila podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy, vopred ďakujeme, ak ste sa rozhodli podporiť nás aj touto formou. Tlačivo si môžete stiahnuť z našej webstránky a nájdete ho aj v kostole na stolíku za lavicami.

 • Štúdium cirkevnej hudby

   Cirkevné konzervatórium v Bratislave na Beňadickej ulici č. 16 ako jediná cirkevná škola svojho druhu na Slovensku oznamuje záujemcom o štúdium cirkevnej hudby, hudobných nástrojov, spevu a hudobno-dramatického umenia, že do 20. marca 2022 je možné podávať prihlášky na rôzne typy štúdia cez webstránku školy: https://www.ckba.sk/.

 • Pobožnosti krížovej cesty s otcami biskupmi

   V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

 • Pobožnosť Krížovej cesty

  V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

 • Jarná zbierka na charitu

   minulý týždeň sa na zbierku na charitu vyzbieralo 4250,- €, za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 60,- 50,- 33,- €. poslané na účet našej farnosti a 50,- € v hotovosti

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6. marec 2022

5.3.2022

OZNAMY

6. marca 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 6. 3. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Pondelok 7. 3. féria

Utorok 8. 3. féria

Streda 9. 3. féria

Štvrtok 10. 3. Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours

Piatok 11. 3. féria

Sobota 12. 3. féria

Nedeľa 13. 3. DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

 • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený v režime základ (pre všetkých). Naďalej je povinné nosiť respirátor. Od dnes sa ruší dišpenz od povinnej účasti na sv. Omši.

 • Jarná zbierka na charitu

   V dnešnú nedeľu sa koná jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vďaka pravidelnej zbierke realizuje odbornú sociálnu a charitatívnu prácu s ľuďmi trpiacimi materiálnou či duševnou chudobou, zdravotnými ťažkosťami psychického či fyzického charakteru a prostredníctvom grantu CreoCaritas podporuje sociálne a charitatívne diela vo farnostiach našej arcidiecézy. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk . Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.

 • Pontifikálna svätá omša

   Vo štvrtok 10. marca 2022 o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

 • Pobožnosti krížovej cesty s otcami biskupmi

  • V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

 • Pobožnosť Krížovej cesty

  V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

 • Zapisovanie úmyslov

 • Od pondelka, 7. marca, zapisujeme úmysly svätých omší na mesiace apríl, máj, jún. Úmysly môžete zapísať po svätých omšiach v sakristii kostola. Zapísať môžete jeden úmysel na 3 mesiace.

 • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 100,- 50,- 30,- 25,- 20,-. poslané na účet našej farnosti a 200,- 100,- 50,- 30,- 20,- € v hotovosti

Pridané do rubriky farské oznamy