Farské oznamy 5. júna 2022

4.6.2022

OZNAMY

5. júna 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 5. 6. Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Pondelok 6. 6. Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka

Utorok 7. 6. féria

Streda 8. 6. féria

Štvrtok 9. 6. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok 10. 6. féria

Sobota 11. 6. Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

Nedeľa 12. 6. Najsvätejšej Trojice, slávnosť

  • Minulý týždeň sa pri zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 3100 €, za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

   Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa
   Obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť prednáša modlitba Anjel Pána.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

  Obdobie cez rok

  • Od pondelka 6. júna budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace JÚL, AUGUST, SEPTEMBER. Zapísať je možno jednu svätú omšu za tri mesiace.

   Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   V sobotu 11. júna o 9.30 h bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí jedného kňaza a štyroch diakonov pre Bratislavskú arcidiecézu. Všetci sú srdečne pozvaní.

   V nedeľu 19. júna 2022 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 h a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

 • Zápis úmyslov svätých omší

  Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Kňazské a diakonské vysviacky:

  Verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 50,- 33,- 30,- a 20,- poslané na účet našej farnosti v sume a 50,- 200,- a 500,-v hotovosti..

 • Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál