Archív časopisu Blumentál Júl, 2022

Farské oznamy 1. júl 2022

30.7.2022

OZNAMY

31. júla 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 31. 7. Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 1. 8. Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Utorok 2. 8. féria

Streda 3. 8. féria

Štvrtok 4. 8. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

Piatok 5. 8. féria

Sobota 6. 8. Premenenie Pána, sviatok

Nedeľa 7. 8. Devätnásta nedeľa v cezročnom období

  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

 • Prvopiatkový týždeň

Farská knižnica

Farská knižnica bude počas mesiaca august zatvorená. Svoje služby začne poskytovať po prázdninovej prestávke od 8. septembra 2022.

  • Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

 • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 24.júla 2022

23.7.2022

OZNAMY

24. la 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 24. 7. Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 25. 7. Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Utorok 26. 7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie

Streda 27. 7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Štvrtok 28. 7. féria

Piatok 29. 7. Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka

Sobota 30. 7. Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice

Nedeľa 31. 7. Osemnásta nedeľa v cezročnom období

  • Vo štvrtok, 28. júla 2022 sa začne 13. ročník medzinárodného Katedrálneho organového festivalu v Katedrále sv. Martina v Bratislave, pod záštitou Bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského. Festival ponúkne každý štvrtok od 28. júla do 15. septembra vždy so začiatkom o 19.30 hod. 9 koncertov. Súčasťou festivalu je aj tzv. koncert v arcidiecéze, ktorý sa bude konať v Kostole sv. Margity v Lamači, v nedeľu, 4. 9. Repertoár jednotlivých koncertov a mená interprétov sú na plagátiku. Vstupné: dospelí  10 €, seniori a študenti 7 €, ZŤP 1 €.

   Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 200,- 50,- 33,- poslané na účet našej farnosti a 200,- 100,- 50,- v hotovosti.

 • Pozvánka - KATEDRÁLNY ORGANOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA

  Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17. júla 2022

16.7.2022

OZNAMY

17. la 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 17. 7. Šestnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 18. 7. féria

Utorok 19. 7. féria

Streda 20. 7. féria

Štvrtok 21. 7. féria

Piatok 22. 7. Sv. Márie Magdalény, sviatok

Sobota 23. 7. Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Nedeľa 24. 7. Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

  • V nedeľu 24. júla 2022 o 10.30 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

   Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 250,- 100,- 100,- 100,- 60,- 50,- poslané na účet našej farnosti.

 • Pontifikálna svätá omša

  Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10. júla 2022

9.7.2022

OZNAMY

10. la 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 10. 7. Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 11. 7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Utorok 12. 7. féria

Streda 13. 7. féria

Štvrtok 14. 7. féria

Piatok 15. 7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota 16. 7. Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Nedeľa 17. 7. Šestnásta nedeľa v cezročnom období

  • Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 50,- a 15,- poslané na účet našej farnosti.

 • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3. júla 2022

2.7.2022

OZNAMY

3. la 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 3. 7. Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 4. 7. féria

Utorok 5. 7. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

Streda 6. 7. féria

Štvrtok 7. 7. féria

Piatok 8. 7. féria

Sobota 9. 7. féria

Nedeľa 10. 7. Pätnásta nedeľa v cezročnom období

  • Naša farnosť ďakuje výpomocnému duchovnému vdp. Jánovi Klimentovi za službu v Blumentáli. Nech ho dobrotivý Pán sprevádza aj na novom pôsobisku. A zároveň vítame v našej farnosti nového kaplána vdp. Mareka Vranku. Nech mu Všemohúci Pán Boh pomáha pri jeho pastoračnej službe v našej farnosti.

   Počas zbierky na dobročinné diela Sv. Otca sa v našej farnosti vyzbieralo 3075,- €. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • Poďakovanie

  Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

  • Slávnosť sv. Cyrila a Metoda nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 6:00, 7:30, 9:00, 12:00, 16:30 a 18:00.

 • Sväté omše na slávnosť sv. Cyrila a Metoda

  • Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 100,- 150,- 20,- a 10,- poslané na účet našej farnosti a 400,- v hotovosti.

 • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy