Farské oznamy 17. júla 2022

16.7.2022

OZNAMY

17. la 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 17. 7. Šestnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 18. 7. féria

Utorok 19. 7. féria

Streda 20. 7. féria

Štvrtok 21. 7. féria

Piatok 22. 7. Sv. Márie Magdalény, sviatok

Sobota 23. 7. Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Nedeľa 24. 7. Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

  • V nedeľu 24. júla 2022 o 10.30 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

   Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 250,- 100,- 100,- 100,- 60,- 50,- poslané na účet našej farnosti.

 • Pontifikálna svätá omša

  Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál