Archív časopisu Blumentál August, 2022

Farské oznamy 14. augusta 2022

13.8.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 14. 8. Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok 15. 8. Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, Slávnosť

Utorok 16. 8. Sv. Štefana Uhorského

Streda 17. 8. férie

Štvrtok 18. 8. féria

Piatok 19. 8. féria

Sobota 20. 8. Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 21. 8. Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

  • Hody

   V nedeľu 14. augusta sa po svätých omšiach bude konať hodová zbierka. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

   • V pondelok 15. augusta je prikázaný sviatok – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše v našom kostole budú nasledovne: o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00, 16:30, 18:00 (slov.) a 19:00 hod.

    Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

    Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

    Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 13. ročník Bratislavskej animátorskej školy.  Viac informácií o BAŠ-ke a spôsob prihlásenia nájdete na stránke mladezba.sk.

    Príďte zažiť cestu utečenca do charitnej záhrady na Kapitulskej 18 v Bratislave počas Svetového humanitárneho dňa 19. augusta od 16.00 h. Čaká na vás i moderovaná diskusia, koncert, detský program, občerstvenie. Prejdite cestou utečenca s charitou.

  • Prikázaný sviatok – Slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie

   Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

   Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

   13. ročník BAŠ

   Pozvánka arcidiecéznej charity

   • Saleziáni, RKFÚ Vajnory a spoločenstvo Tymian pozýva miništrantov na Titusovu miništrantskú bodku vo Vajnoroch. Podujatie sa uskutoční 3. 9. 2022 od 9:30 do 16:00 vo Vajnoroch a bude mať bohatý program. Viac informácii a prihlasovanie nájdete na stránke bit.ly/ministranti-sk.

    Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 200,-; 100,-; 60,-; 50,- a 20,- € zaslané na účet farnosti a 100 ,- € v hotovosti.

  • Miništrantská bodka za prázdninami

   Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy

  Farské oznamy 7. augusta 2022

  5.8.2022

  OZNAMY

  7. augusta 2022

  Liturgický kalendár

  Nedeľa 7. 8. Devätnásta nedeľa v cezročnom období,

  Pondelok 8. 8. Sv. Dominik, kňaz,

  Utorok 9. 8. Sv. Terézia Benedikta od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy,

  Streda 10. 8. Sv. Vavriene, diakona mučeníka,

  Štvrtok 11. 8. Sv. Klára, panny,

  Piatok 12. 8. féria,

  Sobota 13. 8. féria,

  Nedeľa 14. 8. Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

   Hody

   Budúca nedeľa je hodová nedeľa, slávime patrocínium kotola, slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Po svätých omšiach bude hodová zbierka. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

   • Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

    Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

    Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 200,-, 50,-, 50,-, 33,-, 30,-, 20,- poslané na účet našej farnosti a 100,- a 50,- v hotovosti.

   • Úprimné Pán Boh odmeň Bohu známemu darcovi, ktorý daroval 1450,- € z prvej výplaty.

  • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

   Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

   Poďakovanie za milodary

  Pridané do rubriky farské oznamy