Archív časopisu Blumentál Január, 2023

Farské oznamy 29. januára 2023

27.1.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 29. 1. štvrtá nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 30. 1. féria

Utorok 31. 1. Sv. Jána Bosca, spomienka

Streda 1. 2. féria

Štvrtok 2. 2. Obetovanie Pána, sviatok

Piatok 3. 2. féria

Sobota 4. 2. féria

Nedeľa 5. 2. piata nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Lectio divina

V stredu 1. 2. 2023 o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina ďalšie stretnutie Lectio divina s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Obetovanie Pána

  • Na sviatok Obetovania Pána vo štvrtok 2. 2. 2023 budeme pri sv. omšiach požehnávať hromničné sviece.

  • V tento sviatok o 17:00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť sv. omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti Svetového dňa zasväteného života. Všetci sú srdečne pozvaní.

Prvopiatkový týžďeň

Budúci piatok je prvý v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok od 15:00 do večernej omše sa bude konať adorácia s prvopiatkovou pobožnosťou. V sobotu po rannej omši sa uskutoční ružencová pobožnosť.

Svätoblažejské požehnanie

Svätoblažejské požehnanie hrdla sa bude udeľovať v piatok po sv. omšiach.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- a 33,- zaslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. januára 2023

21.1.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 22. 1. Tretia nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 23. 1. féria

Utorok 24. 1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 25. 1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

Štvrtok 26. 1. Sv. Timotea a Títa, biskupov, spomienka

Piatok 27. 1. féria

Sobota 28. 1. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 29. 1. štvrtá nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Spomienka sv. Jána Almužníka

V pondelok 23. 1. 2023 o 18.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na svätého Jána Almužníka. Všetkých pozývame.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, počas ktorého sme pozvaní k intenzívnej modlitbe na tento úmysel.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 2 x 100,-; 2 x 55,- a 20,- zaslané na účet našej farnosti, 600,- a 50,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. januára 2023

13.1.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 15. 1. druhá nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 16. 1. féria

Utorok 17. 1. Sv. Antona, opáta, spomienka

Streda 18. 1. féria

Štvrtok 19. 1. féria

Piatok 20. 1. féria

Sobota 21. 1. Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Nedeľa 22. 1. Tretia nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Výnos Svätomartinskej zbierky 2022

nos Svätomartinskej zbierky z roku 2022 je spolu 162 652,- za celú bratislavskú arcidiecézu. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, počas ktorého sme pozvaní k intenzívnej modlitbe na tento úmysel.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 3 x 100,-; 50,- a 40,- zaslané na účet našej farnosti a 50,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. januára 2023

7.1.2023

OZNAMY

8. január 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 8. 1. druhá nedeľa po narodení pána, krst pána

Pondelok 9. 1. féria

Utorok 10. 1. féria

Streda 11. 1. féria

Štvrtok 12. 1. féria

Piatok 13. 1. féria

Sobota 14. 1. féria

Nedeľa 15. 1. druhá nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Koniec vianočného obdobia

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok.

Poďakovanie

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 100,- a 50.- a 30,-€ zaslané na účet našej farnosti a 50,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy