Archív časopisu Blumentál Apríl, 2023

Farské oznamy 30. apríla 2023

28.4.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 30. 4. ŠTVRTÁ VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 1. 5. féria

Utorok 2. 5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 3. 5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Štvrtok 4. 5. féria

Piatok 5. 5. féria

Sobota 6. 5. féria

Nedeľa 7. 5. PIATA VeĽkonočná nedeľa

Zbierka na kňazský seminár

    V nedeľu 30. 4. je zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Štátny sviatok

V pondelok 1. 5. na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45 hod.

Celodenná poklona Oltárnej sviatosti

V piatok 5. 5. sa v našom kostole bude konať celodenná poklona Oltárnej sviatosti. Doobeda bude adorácia 7:00 – 11:45 hod., poobede bude 12:30 – 16:15 hod.

Prvopiatkový týždeň

V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod.

Detský tábor

Charita Blumentál organizuje detský tábor v zariadení Dopravárik, Ostrý Grúň v dňoch 22. - 29. 7. 2023. Prihlasovanie bude v termíne 2. - 15. 5. (resp. do obsadenia) na stránke www.charitablumental.sk alebo vyplnením tlačiva vo farskej kancelárii.

Lectio divina

V stredu 3. 5. sa v Katedrále sv. Martina bude konať ďalšie stretnutie Lectio divina s o. arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 33,-; 20,- a 10,- € poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. apríla 2023

21.4.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 23. 4. TRETIA VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 24. 4. féria

Utorok 25. 4. Sv. Marka, Evanjelistu, sviatok

Streda 26. 4. Prebl. Panna Mária, Matka dobrej rady, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 27. 4. féria

Piatok 28. 4. féria

Sobota 29. 4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Patrónky Európy, sviatok

Nedeľa 30. 4. ŠTVRTÁ VeĽkonočná nedeľa

Zbierka na kňazský seminár

    Budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Nastávajúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Povzbudzujeme Vás k osobnej aj spoločnej modlitbe na tento úmysel.

Spomienka na Pannu Máriu, Matku dobrej rady

V stredu 26. 4. bude spomienka na Pannu Máriu, Matku dobrej rady, ktorej milostivý obraz sa nachádza v našom kostole.

Pri tejto príležitosti sa na sv. omši o 16:30 hod. zídu kňazi pochádzajúci z našej farnosti.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 2 x 100,- € poslané na účet našej farnosti, 500,-; 300,- a 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. apríl 2023

15.4.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 16. 4. DRUHÁ VeĽkonočná nedeľa

Pondelok 17. 4. féria

Utorok 18. 4. féria

Streda 19. 4. féria

Štvrtok 20. 4. féria

Piatok 21. 4. féria

Sobota 22. 4. féria

Nedeľa 23. 4. TRETIA VeĽkonočná nedeľa

Výnos zbierok

  • Farská zbierka z minulej nedele vyniesla 2 430,- €.

  • Zbierka na Boží hrob vyniesla 1 815,- €.

    Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Púť detí do Marianky

Pozývame deti s animátormi, katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky v sobotu 20.5.2022. Informácie o prihlásení sú na plagáte.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 55,- a 50,- € poslané na účet našej farnosti a 100,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. apríla 2023

8.4.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 9. 4. VeĽkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Pondelok 10. 4. Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

Utorok 11. 4. Utorok vo Veľkonočnej oktáve

Streda 12. 4. Streda vo Veľkonočnej oktáve

Štvrtok 13. 4. Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

Piatok 14. 4. Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Sobota 15. 4. Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Nedeľa 16. 4. DRUHÁ VeĽkonočná nedeľa

Poďakovanie

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorý sa zapojili do upratovania a príprav na slávenie Veľkej noci.

Veľkonočné obdobie

Veľkonočnou vigíliou začalo Veľkonočné obdobie. Počas neho sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme mariánsku antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Farská zbierka

Po omšiach na Veľkonočnú nedeľu bude farská zbierka. Darcom Pán Boh zaplať.

Veľkonočný pondelok

    Sv. omše: 6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30.

Procesia k úcte Božieho milosrdenstva

V druhú Veľkonočnú nedeľu sa bude konať procesia k úcte Božieho milosrdenstva. Začne o 15:00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ul., pokračovať bude do Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste. Následne bude adorácia a o 17:00 hod. sv. omša v kostole Panny Márie Snežnej, ktorú bude sláviť o. biskup Mons. Jozef Haľko.

Púť do Šaštína

Charita Blumentál organizuje púť do Šaštína v sobotu 22. 4. 2023. Prihlasovanie bude prebiehať v utorok 11. 4. (16:00 – 17:30 hod.) v kancelárii na Vazovovej 8. Poplatok je 4,- €. Program získate pri prihlásení.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,-; 50,-; 33,- a 20,- € poslané na účet našej farnosti a 500,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy