Archív časopisu Blumentál Júl, 2023

Farské oznamy 30.7.2023

29.7.2023

OZNAMY

30. l 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 30. 7. SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 31. 7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Utorok 1. 8. Sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 2. 8. féria

Štvrtok 3. 8. féria

Piatok 4. 8. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Sobota 5. 8. féria

NEDEĽA 6. 8.  Premenenie Pána, sviatok

  • Prvopiatkový týždeň

   V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok bude adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 15:00 hod. do večernej sv. omše. V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť s ružencom.

   Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

 • Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Farská knižnica

Farská knižnica bude počas mesiaca august zatvorená. Svoje služby začne poskytovať po prázdninovej prestávke od 6.septembra 2023.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 1000,- ; 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. júla 2023

15.7.2023

OZNAMY

16. l 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 16. 7. PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 17. 7. Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

Utorok 18. 7. féria

Streda 19. 7. féria

Štvrtok 20. 7. féria

Piatok 21. 7. féria

Sobota 22. 7. Sv. Márie Magdalény, sviatok

NEDEĽA 23. 7. ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Mladí z farnosti Bratislava – Rača organizujú letný pobytový tábor pre deti v termíne od 18. 8 do 25. 8. 2023 v Rekreačnom stredisku Altán Rajecké Teplice. Nakoľko majú ešte voľné miesta, radi privítajú aj deti z iných farností. Poplatok je 180 € za dieťa.

   Ak máte o tábor záujem, kontaktujte priamo organizátorov a to mailom na adresu: farskeleto@gmail.com a informácie nájdete aj na stránke https://sites.google.com/view/mzfr. Charita Blumentál do tejto akcie nie je zapojená a preto bližšie informácie nepodávame! .

 • Letný tábor

  • V sobotu 22. júla 2023 o 15.00 h sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční zhromaždenie a pochod Hrdí na rodinu. Ide o 11. ročník pochodu ľudí, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“. Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

 • Hrdí na rodinu

  Pontifikálna svätá omša

  V nedeľu 23. júla 2023 o 10.30 bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

  • Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

 • Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 55-, 20,- na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. júla 2023

8.7.2023

OZNAMY

9. l 2023

Liturgický kalendár

a

Nedeľa 9. 7. ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 10. 7. féria

Utorok 11. 7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Streda 12. 7. féria

Štvrtok 13. 7. féria

Piatok 14. 7. féria

Sobota 15. 7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

NEDEĽA 16. 7. PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

a

aPrihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 232,-, 100,- 50,- 30,- 20,- na farský účet a 50,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy