Farské oznamy 20.8.2023

19.8.2023

OZNAMY

20. august 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 20. 8. DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 21. 8. Sv. Pia X., spomienka

Utorok 22. 8. Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Streda 23. 8. féria

Štvrtok 24. 8. Sv.Bartolomeja, apoštola, sviatok

Piatok 25. 8. féria

Sobota 26. 8. féria

NEDEĽA 27. 8. DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

    • Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

  • Hodová zbierka

    Výnos hodovej zbierky z minulej nedele bol vo výške 2715,- €. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 255,- 110,- 100,- 55,- 50,- 20,- 10,- poslané na účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál