Archív časopisu Blumentál Október, 2023

Farské oznamy 29.10.2023

28.10.2023

OZNAMY

29. októbra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 29. 10. Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok 30. 10. féria

Utorok 31. 10. féria

Streda 1. 11. Všetkých svätých, slávnosť

Štvrtok 2. 11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Piatok 3. 11. féria

Sobota 4. 11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

NEDEĽA 5. 11. Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Prvopiatkový týžd
Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok od 15:00 sa bude konať adorácia s prvopiatkovou pobožnosťou. V sobotu po rannej omši sa uskutoční ružencová pobožnosť.

a
Prikázaný sviatok – Všetkých svätých
V
stredu 1. 11. je prikázaný sviatok Všetkých svätých. V Blumentáli budú sv. omše ako v nedeľu a počas všetkých sv. omší  sa bude spovedať.  V stredu 1.11. o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V Katedrále sv. Martina bude sláviť slávnostnú svätú omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 18:00 hod.
a
Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Vo štvrtok 2.11. je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých, ktoré sa nachádzajú v očistci. Sväté omše budú v tento deň o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00, 16:30 a 18:00.
Vo štvrtok 2.11. sa v našom kostole bude konať dušičková pobožnosť po každej sv. omši.

a
a
Výnos zbierky na misie
Zbierka na misie vyniesla 5220,- € . Veľké Pán Boh zaplať všetkým darcom.
a
Odpustky

Úplné odpustky od 1. do 8. novembra možno získať raz denne len pre duše v očistci. Odpustkový skutok dňa 1.11. je návšteva kostola, Modlitba Pána a Vyznanie viery. Odpustkový skutok v dňoch od 1. 11. do 8. 11. je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon je potrebná túžba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
a
Sviečka za nenarodené deti

  Fórum života po 21. krát organizuje Sviečku za nenarodené deti. Pozývame vás v čase okolo 2. novembra k modlitbe a k zapáleniu sviečky za nenarodené deti na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. V našom kostole budete môcť kampaň podporiť kúpou sviečky v stredu 1.11. Cena malej plastovej sú 2 eurá a sklenenej 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku podporiť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk alebo zaslaním darcovskej SMS. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom.

  a

  Poďakovanie za milodary

  Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 500,- 153,- 33,- poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 29.10.2023

28.10.2023

OZNAMY

29. októbra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 29. 10. Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok 30. 10. féria

Utorok 31. 10. féria

Streda 1. 11. Všetkých svätých, slávnosť

Štvrtok 2. 11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Piatok 3. 11. féria

Sobota 4. 11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

NEDEĽA 5. 11. Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

    • Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok od 15:00 sa bude konať adorácia s prvopiatkovou pobožnosťou. V sobotu po rannej omši sa uskutoční ružencová pobožnosť.

   • Prvopiatkový týžd

          • V stredu 1. 11. je prikázaný sviatok Všetkých svätých. V Blumentáli budú omše ako v nedeľu . Počas všetkých sa bude spovedať. 1.11. o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V Katedrále sv. Martina bude sláviť slávnostnú svätú omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 18:00 hod.

 • Výnos zbierky na misie

  Zbierka na misie vyniesla 5220,- € . Veľké Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  Prikázaný sviatok – Všetkých svätých

    • Sviečka za nenarodené deti

   • 2.11. sa v našom kostole bude konať dušičková pobožnosť po každej sv. Omši.

    Odpustky

    Úplné odpustky od 1. do 8. novembra možno získať raz denne len pre duše v očistci. Odpustkový skutok dňa 1.11. je návšteva kostola, Modlitba Pána a Vyznanie viery. Odpustkový skutok v dňoch od 1. 11. do 8. 11. je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon je potrebná túžba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

 • Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

  Vo štvrtok 2.11. je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých, ktoré sa nachádzajú v očistci. Sväté omše budú v tento deň o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00, 16:30 a 18:00.

  Fórum života po 21. krát organizuje Sviečku za nenarodené deti. Pozývame vás v čase okolo 2. novembra k modlitbe a k zapáleniu sviečky za nenarodené deti na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. V našom kostole budete môcť kampaň podporiť kúpou sviečky v stredu 1.11. Cena malej plastovej sú 2 eurá a sklenenej 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku podporiť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk alebo zaslaním darcovskej SMS. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom.

  Poďakovanie za milodary

  Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 500,- 153,- 33,- poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15.10.2023

14.10.2023

OZNAMY

15. októbra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 15. 10. Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Pondelok 16. 10. féria

Utorok 17. 10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda 18. 10. Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Štvrtok 19. 10. féria

Piatok 20. 10. féria

Sobota 21. 10. féria

Nedeľa 22. 10. Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

  Misijná nedeľa

Budúca nedeľa je misijná a počas sv. omší sa bude konať zbierka na misie. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

Ružencové bratstvo

  • Ružencové bratstvo prijíma nových členov do svojich radov. Záujemcov budeme zapisovať dnes v nedeľu 15.10.2023 po sv. omšiach. Prídite medzi nás, ste srdečne vítaní.

Modlitba ruženca počas mesiaca október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec.

 • Vo všedný deň:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici,

  • po sv. omši o 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v sobotu:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v nedeľu:

  • je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

  • Poďakovanie za milodary

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 55,- 20,- poslané na farský účet a 200,- v hotovosti

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8.10.2023

10.10.2023

OZNAMY

8. októbra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 8. 10. Dvadsiata SIEDMA nedeľa v cezročnom období

Pondelok 9. 10. féria

Utorok 10. 10. féria

Streda 11. 10. féria

Štvrtok 12. 10. féria

Piatok 13. 10. féria

Sobota 14. 10. féria

Nedeľa 15. 10. Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

  • Ružencové bratstvo

   Ružencové bratstvo prijíma nových členov do svojich radov. Záujemcov budeme zapisovať v nedeľu 15.10.2023 po sv. omšiach. Prídite medzi nás, ste srdečne vítaní.

  • Poďakovanie za milodary

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 200,- 150,- 50,- 20,- 20,- poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 1.10.2023

1.10.2023

OZNAMY

1. októbra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 1. 10. Dvadsiata ŠIESTA nedeľa v cezročnom období

Pondelok 2. 10. Svätých anjelov strážcov, spomienka

Utorok 3. 10. féria

Streda 4. 10. Sv. Františka Assiského, spomienka

Štvrtok 5. 10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

Piatok 6. 10. féria

Sobota 7. 10. Ružencovej panny Márie, spomienka

Nedeľa 8. 10. Dvadsiata SIEDMA nedeľa v cezročnom období

  Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako obvykle vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Uskutočnia sa aj zvyčajné pobožnosti - prvopiatková adorácia, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

Modlitba ruženca počas mesiaca október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec.

 • Vo všedný deň:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici,

  • po sv. omši o 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v sobotu:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v nedeľu:

  • je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

  • Lectio divina

   V stredu 4. októbra 2023 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Urobme človeka na náš obraz (Gn 1,26) - O človeku stvorenom na obraz živého Boha (Gn 1,24-31).

   Kurz Samuel

   Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke kurzsamuel.sk . Prihlásiť sa je možné do 12. októbra 2023.

  • Poďakovanie za milodary

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 30,- 20,- poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy