Farské oznamy 7.1.2024

6.1.2024

OZNAMY

7. januára 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       7 DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA -KRST PÁNA, sviatok

Pondelok    8. 1.   féria / bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Utorok        9. 1.   féria

Streda                   10. 1. féria

Štvrtok       11. 1. féria

Piatok                   12. 1. féria

Sobota        13. 1. féria

Nedeľa       14 DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Koniec Vianočného obdobia

Dnešnou nedeľou 7.1.2024 sa končí Vianočné obdobie: prestávajú sa spievať vianočné piesne, avšak Betlehem a vianočné stromčeky môžu  ako ozdoba zostať až do 2. februára.

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2024 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 15.januára 2024 o 17:30 v kostole.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 50,- 25,- 20,- € poslané na farský účet a 50,- v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál