Farské oznamy 17.3.2024

16.3.2024

FARSKÉ OZNAMY 17. marca 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa            17.3. PIATA PôSTNA NEDEĽA

Pondelok         18. 3.   pôstna féria

Utorok             19. 3.   sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Streda              20. 3.   pôstna féria

Štvrtok            21. 3. pôstna féria

Piatok              22. 3. pôstna féria

Sobota             23. 3.   pôstna féria

Nedeľa            24.3. KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

a

Slávnosť sv. Jozefa

V utorok 19.3. bude slávnosť sv. Jozefa. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň.

a

Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí, ktoré sa uskutoční pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

a

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období  konáme  pobožnosť  Krížovej cesty každý piatok o 17:15.(modlia sa kňazi) a v nedeľu o 15:45.(dnes sa modlia učitelia)

a

Pomazanie chorých v kostole

V sobotu 23. 3. o 12:00 hod. bude v kostole Blumentál sv. omša, počas ktorej sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých. Spovedať sa bude pred sv. omšou od 10:00 hod.

Pomazanie chorých sa môže prijať iba v prípade ťažkého ochorenia, vysokého veku alebo blízkej rizikovej operácie. Pomazanie sa môže prijať raz do roka,      pokiaľ sa počas roka vážne nezhoršil zdravotný stav.

a

Spovedanie starších a chorých

Do dnešnej nedele 17.3. 2024 je možné v sakristii nahlásiť záujemcov o spoveď a sv. prijímanie chorých a starších pred Veľkou nocou, ktorí nevládzu prísť do kostola.

a

Predveľkonočné upratovanie kostola

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí v sobotu 16.3. prišli na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola.

a

Brožúra s harmonogramom slávenia Veľkej noci

Vzadu v  kostole sú pre vás pripravené brožúry s harmonogramom spovedania a slávenia Veľkej noci, a tiež s informáciami o spovedaní.

a

Spovedanie pred Veľkou nocou

V tomto týždni spovedáme nasledovne:

  • štvrtok 21.3. a piatok 22.3.:

5:30-7:30; 11:00-12:30; 15:30-17:30;

  • sobota 23. 3.:

6:00-7:30; 10:00-12:30; 16:00-18:30;

  • Kvetná nedeľa 24.3.:

6:00-13:00 (počas sv. omší); 15:30-19:30.

a

Štúdium teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať elektronickú prihlášku na štúdium do 30.apríla 2024 na stránke www.frcth.uniba.sk . Mladí muži, ktorí chcú raz slúžiť Bohu a ľuďom ako kňazi, si podávajú prihlášku i do Kňazského seminára v Nitre na stránke www.ksnr.sk .

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 2000,- 200,- 100,-  55,-€ poslané na farský účet a 50,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál