Archív časopisu Blumentál Jún, 2024

Farské oznamy 24.6.2024

23.6.2024

FARSKÉ OZNAMY 23. júna 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       23. 6. DVANÁSTA NEDEĽA V cezročnom období

Pondelok    24. 6. NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Utorok        25. 6. féria

Streda         26. 6. féria

Štvrtok        27. 6. féria

Piatok         28. 6. Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota         29. 6.  SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Nedeľa        30.6. TRINÁSTA NEDEĽA V cezročnom období

A

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Na budúcu nedeľu sa bude konať celosvetová Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

A

Prikázaný sviatok - slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

V sobotu  29. 6. je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú nasledovne:

  • Blumentál: 6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 (všetky v slov. jazyku),

A

Oznam RKCMBF UK

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

A

Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

A

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

A

Ubytovanie pre vysokoškolákov

Univerzitné centrum DOWINA poskytuje ubytovanie pre vysokoškolákov v katolíckom prostredí. Študenti sa môžu o živote Univerzitného centra dozvedieť viac na sociálnych sieťach alebo na jej webovej stránke https://dowina.org , kde je zároveň možné podať žiadosť o ubytovanie. O duchovnú správu DOWINY sa stará prelatúra Opus Dei.

A

BAŠ

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 15. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke www.mladezba.sk .

A

Personálna zmena vo farnosti

Od 1. 7. 2024 nastáva personálna zmena kňazov v našej farnosti:

  • kaplán Daniel Kremnický z našej farnosti odchádza pôsobiť ako kaplán do farnosti Bratislava - Sv. Rodiny.
  • kaplán Filip Majdán z farnosti Skalica prichádza pôsobiť ako kaplán do našej farnosti.

A

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 250,- 150,- 2x 100,- 55,- 50,- 20,- poslané na farský účet a 500,- a 300,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16.6.2024

17.6.2024

FARSKÉ OZNAMY 16. júna 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       19. 6. JEDENÁSTA NEDEĽA V cezročnom období

Pondelok    17. 6. féria

Utorok        18. 6. féria

Streda         19. 6. féria

Štvrtok        20. 6. féria

Piatok          21. 6. Sv.Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Sobota         22. 6.  féria

Nedeľa        23.6 DVANÁSTA NEDEĽA V cezročnom období

Oznam RKCMBF UK

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

Vysviacka kňazov

V nedeľu 16. júna 2024 o 15.00 bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov Bratislavskej arcidiecézy. Pamätajme na nich v modlitbe.  Všetci sú srdečne pozvaní.

Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 20,-€ v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2.6.2024

1.6.2024

FARSKÉ OZNAMY 2. júna 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa        2.6. DEVIATA NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok    3. 6.   Sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov, spomienka

Utorok        4. 6.   féria

Streda         5. 6.   Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok        6. 6. féria

Piatok          7. 6. NAJSVätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota         8. 6.   Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Nedeľa        9.6. DESIATA NEDEĽA V cezročnom období

a

Prvopiatkový týždeň

V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok bude adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 15:00 hod. do večernej sv. omše.

a

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Úmysly sv. omší na obdobie júl, august, september zapisujeme v sakristii od pondelka 3. júna. Je možné zapísať si jeden úmysel.

a

Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

a

Blahorečenie Božieho služobníka Janka Havlíka bude 31. augusta 2024 v Šaštíne o 10:00. Ďalšie informácie sú na informačných materiáloch vzadu v kostole a tiež na webovej stránke www.janhavlik.sk

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 50,-€ poslané na farský účet a 200,- € v hotovosti..

Pridané do rubriky farské oznamy