Farské oznamy 16.6.2024

17.6.2024

FARSKÉ OZNAMY 16. júna 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       19. 6. JEDENÁSTA NEDEĽA V cezročnom období

Pondelok    17. 6. féria

Utorok        18. 6. féria

Streda         19. 6. féria

Štvrtok        20. 6. féria

Piatok          21. 6. Sv.Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Sobota         22. 6.  féria

Nedeľa        23.6 DVANÁSTA NEDEĽA V cezročnom období

Oznam RKCMBF UK

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

Vysviacka kňazov

V nedeľu 16. júna 2024 o 15.00 bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov Bratislavskej arcidiecézy. Pamätajme na nich v modlitbe.  Všetci sú srdečne pozvaní.

Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 20,-€ v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál