Farské oznamy 24.6.2024

23.6.2024

FARSKÉ OZNAMY 23. júna 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       23. 6. DVANÁSTA NEDEĽA V cezročnom období

Pondelok    24. 6. NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Utorok        25. 6. féria

Streda         26. 6. féria

Štvrtok        27. 6. féria

Piatok         28. 6. Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota         29. 6.  SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Nedeľa        30.6. TRINÁSTA NEDEĽA V cezročnom období

A

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Na budúcu nedeľu sa bude konať celosvetová Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

A

Prikázaný sviatok - slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

V sobotu  29. 6. je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú nasledovne:

  • Blumentál: 6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 (všetky v slov. jazyku),

A

Oznam RKCMBF UK

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

A

Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

A

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

A

Ubytovanie pre vysokoškolákov

Univerzitné centrum DOWINA poskytuje ubytovanie pre vysokoškolákov v katolíckom prostredí. Študenti sa môžu o živote Univerzitného centra dozvedieť viac na sociálnych sieťach alebo na jej webovej stránke https://dowina.org , kde je zároveň možné podať žiadosť o ubytovanie. O duchovnú správu DOWINY sa stará prelatúra Opus Dei.

A

BAŠ

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 15. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke www.mladezba.sk .

A

Personálna zmena vo farnosti

Od 1. 7. 2024 nastáva personálna zmena kňazov v našej farnosti:

  • kaplán Daniel Kremnický z našej farnosti odchádza pôsobiť ako kaplán do farnosti Bratislava - Sv. Rodiny.
  • kaplán Filip Majdán z farnosti Skalica prichádza pôsobiť ako kaplán do našej farnosti.

A

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 250,- 150,- 2x 100,- 55,- 50,- 20,- poslané na farský účet a 500,- a 300,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál