Farské oznamy 2.6.2024

1.6.2024

FARSKÉ OZNAMY 2. júna 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa        2.6. DEVIATA NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok    3. 6.   Sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov, spomienka

Utorok        4. 6.   féria

Streda         5. 6.   Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok        6. 6. féria

Piatok          7. 6. NAJSVätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota         8. 6.   Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Nedeľa        9.6. DESIATA NEDEĽA V cezročnom období

a

Prvopiatkový týždeň

V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok bude adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 15:00 hod. do večernej sv. omše.

a

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Úmysly sv. omší na obdobie júl, august, september zapisujeme v sakristii od pondelka 3. júna. Je možné zapísať si jeden úmysel.

a

Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

a

Blahorečenie Božieho služobníka Janka Havlíka bude 31. augusta 2024 v Šaštíne o 10:00. Ďalšie informácie sú na informačných materiáloch vzadu v kostole a tiež na webovej stránke www.janhavlik.sk

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 50,-€ poslané na farský účet a 200,- € v hotovosti..


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál