Farské oznamy 7. júla 2024

6.7.2024

Farské oznamy

7. júla 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 8. 7. féria

Utorok 9. 7. féria

Streda 10. 7. féria

Štvrtok 11. 7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Piatok 12. 7. féria

Sobota 13. 7. féria

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Počas minulotýždňovej zbierky na dobročinné diela Sv. Otca sa vyzbieralo 4125 €. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Spovedanie v letných mesiacoch

Počas letných mesiacov sa v našej farnosti snažíme neobmedzovať spovednú službu. Aj napriek tomu sa môže výnimočne stať, že sa nám nepodarí vykryť spovednú službu počas každej svätej omše. Ďakujeme za pochopenie.

Vhodné oblečenie v chráme

I keď prežívame obdobie spojené s vyššími teplotami, pamätajme na posvätnosť priestoru do ktorého vstupujeme a voľme si vhodné oblečenie dôstojné slávenia.

Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2024 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 50,- 30,- 20,-€ poslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál