Archív pre rubriku ‘hymnus’

Hymnus na výročie posvätenia chrámu

20.10.2008

Otec ľuďom poslal Krista
ako kameň do uhla;
pevne spája obe steny,
stavba na ňom utuhla.
Cirkev sa ho drží pevne,
aby prúdom neuhla.

 
Celé toto sväté mesto,
milé Bohu večnému,
jasá, spieva, chválou horí,
všade šíri ozvenu
i chválospev a korí sa
Bohu trojjedinému.

 
Kto ťa v tomto chráme vzýva,
Bože, tomu milosť daj
a vo svojej veľkej láske
prostredníkov prijímaj,
všetky svoje verné deti
bohato vždy požehnaj.

 
Všetkých, čo sem s vierou vojdú,
vyslyš, Bože láskavý,
nech ich tvoja milosť zdobí
a ku svätým postaví,
aby, prejdúc bránou raja,
večný pokoj dosiahli.

 
Sláva Bohu najvyššiemu,
česť a chvála Synovi,
moc a úcta Presvätému
Duchu Tešiteľovi,
naveky nech znie chvála
najvyššiemu Pánovi. Amen.

Pridané do rubriky hymnus

Hymnus

1.9.2008

Ó, ty dobrá Matka, plná milosti,

v čase najväčších potrieb a úzkostí

si na nás z nebies vysokosti

obrátila svoje milostivé oči.

 

Ako ranná dennica

svietila si nášmu národu

svetlom pravej viery,

zastala si sa nás, bránila si nás

pred zahubením.

 

Ty si nás vždy ochránila,

Matka Dobrej rady.

… A teraz, dobrá naša Matka,

zahrň svojou materinskou láskou

celý národ,

nech ona naplní

všetky doliny našej vlasti.

 

Chráň našu slovenskú krajinu

a v nej nás všetkých,

ktorí sa ti oddávame,

telom i dušou.

 

Bl. Zdenka Schelingová

Pridané do rubriky hymnus