Archív časopisu Blumentál Apríl, 2009

Oznamy 26. apríla 2009

26.4.2009 Vladimír Sabo

 • 1. Liturgický kalendár

V stredu slávime sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy, v piatok spomienku na sv. Jozefa, robotníka a v sobotu spomienku na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Budúca nedeľa je Štvrtá veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Dobrého Pastiera.

 • 2. Májová pobožnosť

Počas celého mesiaca máj sa budeme po sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h. modliť Loretánske litánie.

 • 3. Katechumenát

Dospelí, ktorí ešte neboli pokrstení, a chcú sa stať členmi Kristovej Cirkvi, majú možnosť prihlásiť sa do katechumenátu. Prihlasovať sa môžu v kancelárii farského úradu, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: blumental@blumental.sk.

 • 4. Prvý piatok

V piatok 1. mája 2009 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

 • 5. Fatimská sobota

V sobotu 2. mája 2009 je Prvá sobota v mesiaci alebo Fatimská sobota. Ráno o 6,30 h. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu rozjímavého sv. ruženca. Fatimskú sobotu povedie P. Albert Bak, dominikán z Dunajskej Lužnej.

 • 6. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov

Ako sme už informovali, v čakárni kancelárie farského úradu sú k dispozícii prihlášky na detský letný tábor, ktorý organizuje Charita Blumentál v Škole v prírode v Liptovskej Porúbke v termíne od 5. do 11. júla 2009. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 15. mája 2009.

Informácie o termíne platenia ako aj ďalšie podrobnosti nájdete včas vo výveske Charity alebo na internetovej stránke.

Prosba

Ešte zostáva niekoľko dní, kedy sa môžete rozhodnúť komu venujete svoje 2 % dve percentá z dane zo mzdy za rok 2008. Ak sa rozhodnete pre Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava, vopred Vám vyslovujeme aj v mene tých, ktorým takto pomôžete v núdzi, úprimnú vďaku. Potrebné tlačivo nájdete tu v kostole a tiež na internetovej stránke Charity.

Oznam speváckeho zboru Béčkari
Ak by ste chceli podporiť náš spevácky zbor, môžete mu venovať dve percenta z dane. Bližšie informácie ohľadom poskytnutia dvoch percent nájdete na stránke speváckeho zboru www.beckari.sk alebo vzadu v kostole. Vopred ďakujeme všetkým darcom. Vaši Béčkari.

 • 7. Zapisovanie úmyslov

Úmysly sv. omší na mesiac jún 2009 budeme zapisovať v krstnej kaplnke v pondelok 4. mája 2009 od 16,00 h.

 • 8. Zbierka

Dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na seminár. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 19. apríla 2009

19.4.2009 Vladimír Sabo

 • 1. Liturgický kalendár

Vo štvrtok slávime spomienku na sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, v piatok spomienku na sv. Juraja, mučeníka a v sobotu sviatok sv. Marka, evanjelistu.

 • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 20. apríla 2009 sa v Ktedrále sv. Martina uskutoční pravidelná rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začneme spoločným slávením sv. omše o 9,00 h.

 • 3. Kňazský pohreb

V utorok 14. apríla 2009 vo veku nedožitých 76. rokov života zomrel vdp. dekan-farár Ján Zabák. Pohrebná sv. omša bude v utorok 21. apríla 2009 o 10,00 h. v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) a o 14,00 h. sa uskutočnia pohrebné obrady vo Veľkom Záluží.

 • 4. Svätá omša z príležitosti zvolenia pápeža Benedikta XVI.

Z príležitosti štvrtého výročia zvolenia Jeho Svätosti pápeža Benedikta XVI. sa v utorok 21. apríla 2009 o 17,00 h. v Katedrále sv. Martina uskutoční slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bude Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup - metropolita.

 • 5. Katechumenát

Dospelí, ktorí ešte neboli pokrstení, a chcú sa stať členmi Kristovej Cirkvi, majú možnosť prihlásiť sa v týchto dňoch do katechumenátu. Prihlasovať sa môžu osobne v kancelárii farského úradu alebo telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu na adrese blumental@blumental.sk

 • 6. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 19. apríla 2009 pozývame na zaujímavú prednášku a besedu na tému Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorú povedie Mgr. Ladislav Lencz. Klub bude otvorený od 14,30 do 16,30 h.

Oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom, že v čakárni kancelárie farského úradu sú k dispozícii prihlášky na detský letný tábor, ktorý organizuje Charita Blumentál v Škole v prírode v Liptovskej Porúbke v termíne od 5. do 11. júla 2009. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity www.charitablumental.sk.

Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 15. mája 2009. Informácie o termíne platenia ako aj ďalšie podrobnosti nájdete včas vo výveske Charity alebo na internetovej stránke.

Pozvánka

Pozývame členov, spolupracovníkov a aktivistov Občianskeho združenia Charita Blumentál na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23. apríla 2009 o 18,oo h. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

Oznam pre dôchodcov

Charita Blumentál spolu s Rodinou Nepoškvrnenej organizuje na sobotu 2. mája 2009 púť do Šaštína. Prihlásiť sa treba v pondelok 20. apríla 2009 v sociálnej poradni charity na Vazovovej ul. od 9,oo - 11,oo h. Poplatok je 2 eurá. O programe dostanete podrobnú informáciu pri prihlasovaní.

Oznam speváckeho zboru Béčkari
Ak chcete podporiť náš spevácky zbor, môžete mu venovať vaše dve percentá z dane. Bližšie informácie ohľadom poskytnutia dvoch percent nájdete na stránke www.beckari.sk alebo vzadu v kostole. Vopred ďakujeme všetkým darcom. Vaši Béčkari.

 • 7. Zbierka

Budúcu nedeľu 26. apríla 2009 sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať !

Pridané do rubriky farské oznamy

Zomrel vsdp. dekan Ján Zabák

17.4.2009

Vo veku nedožitých 76 rokov zomrel dekan Ján Zabák, administrátor (správca) našej farnosti v rokoch 1973 - 1990.

Pohrebné obrady sa začnú sv. omšou v utorok 21. 4. 2009, o 10:00 hod. v Kostole sv. Jána z Mathy (v Trojičke) na Župnom námestí v Bratislave

a samotné pohrebné obrady sa uskutočnia o 14:00 hod. vo Veľkom Záluží.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 13. apríla 2009

14.4.2009 Vladimír Sabo

        1.  Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Na túto nedeľu pripadá aj výročie zvolenia pápeža Benedikta XVI.

        2.  Deviatník k Božiemu milosrdenstvu

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu sa budeme modliť počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 h. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 h.

 • 3. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 19. apríla 2009 pozývame na zaujímavú prednášku a besedu na tému Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorú povedie Mgr. Ladislav Lencz. Klub bude otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 5. apríla 2009

6.4.2009 Vladimír Sabo

l        1.  Návšteva chorých

Od pondelka do stredy je možnosť navštíviť pacientov doma a vyslúžiť im sviatostí. Záujemcov je možné nahlásiť vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

l        2.  Veľkonočné spovedanie

Od pondelka do stredy spovedáme od 5,30 do 8,00 h. a od 15,00 do 19,00 h. Samozrejme podľa potreby aj dlhšie. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme.

 • 3. Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok o 9,30 h. v Katedrále sv. Martina bude otec arcibiskup so svojim presbytériom sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná oleje a posvätí krizmu. Pri tejto sv. omši si kňazi obnovia svoje kňazské sľuby. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie.

Program v našom kostole:

- Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere o 18,00 h.

- Adorácia v Getsemanskej záhrade do 21,00 h.

 • 4. Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje od 14. rokov a pôst od 18. do 60. rokov života. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa odporúča až do skončenia Veľkonočnej vigílie.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Krížová cesta o 8,00 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 14,30 h.

- Obrady Veľkého piatku o 15,00 h.

- Poklona pri Božom hrobe do 21,00 h.

 • 5. Veľká (Biela) sobota

Veľká sobota je dňom stíšenia a rozjímania o Pánovom utrpení a smrti, ako i o jeho zostúpení k zosnulým. V našich kostoloch sa vystavujú k úcte symboly Kristovho ukrižovania a koná sa poklona Najsvätejšej sviatosti v Božom hrobe. Kresťania modlitbou a pôstom očakávajú Pánovo zmŕtvychvstanie. Naši katechumeni pri slávení Veľkonočnej vigílie príjmu krst, birmovanie a eucharistiu.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Poklona pri Božom hrobe od 8,00 h. do 18,50 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18,30 h.

- Veľkonočná vigília o 19,00 h. Prineste si sviečky.

 • 6. Zbierka pri Božom hrobe

Tradičná zbierka pri Božom hrobe na Veľký piatok je určená na pomoc kresťanom vo Svätej zemi.

 • 7. Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu sväté omše budú ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti o 17,30 h.

 • 8. Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach o 6,00, 7,30, 9,00 a 10,30 h.

 • 9. Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok sväté omše, ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, budú tak ako v nedeľu.

 • 10. Náboženské vysielanie počas Veľkej noci

Veľký piatok - Krížová cesta z Kolosea v Ríme o 21,10 h.

Veľkonočná nedeľa - Veľkonočná sv. omša o 10,30 h.

- Urbi et Orbi o 11,55 h.

Žehnať mesto Rím a svet zvykli pápeži oddávna. V ére technického rozvoja požehnanie začali šíriť najskôr rozhlasom, potom televíziou. Urbi et Orbi dodnes zostalo najsledovanejším rituálom najnovších dejín, ktorý preberá viac ako 60 krajín sveta, vrátane Slovenska. Veľkonočné požehnanie mestu Rímu a svetu udelí pápež Benedikt XVI. v priamom prenose z balkóna Baziliky sv. Petra v Ríme na Veľkonočnú nedeľu. Pri tejto príležitosti môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2009 číslo 4

1.4.2009 redakcia časopisu

Ročník XX Číslo 4 - Apríl 2009
 
Milostiplné veľkonočné sviatky naplnené Pánovým pokojom všetkým čitateľom, spolupracovníkom a prispievateľom úprimne želá redakcia.
 
Nebojme sa ohlasovať Zmŕtvychvstalého, Daniel Dian
 
Hymnus na posvätné čítanie - Veľký piatok
 
Hosana a ukrižuj, X. Duchoňová
 
Dar najvzácnejší, X. Duchoňová
 
Pokoj vám…, Marián Bér
 
Naša farská univerzita, Daniel Dian
 
Opýtali ste sa, Daniel Dian
 
Nielen o Ivetkinom životnom príbehu, ThDr. Jozef Kováčik
 
Pavlove inšpirácie na post, Táňa Hrašková
 
Napísali ste nám, Viktória
 
Naučme sa čítať, X. Duchoňová

Pridané do rubriky blumentál

Nebojme sa ohlasovať Zmŕtvychvstalého

1.4.2009 Daniel Dian

Opäť budeme prežívať tie najúžasnejšie dni - Veľkonočné sviatky zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista. Radosť, ktorá napĺňa srdcia veriacich, je radosť trvalá, no predsa v dňoch Veľkonočnej slávnosti a veľkonočného obdobia je výraznejšia a aj navonok viditeľnejšia. A to je dobré. Veď azda nikdy viac, ako práve teraz v období nestabilných vzťahov, narušených tradičných hodnôt života rodiny i jednotlivca, je potrebné vniesť do sveta čistú a neskalenú radosť prameniacu z takej úžasnej udalosti, akou je zmŕtvychvstanie Pána. V tejto súvislosti zvlášť úžasne znejú slová, ktoré napísal apoštol národov. Ten, ktorý celou silou svojho života spočiatku bojoval proti Kristovi a po osobnom zážitku stretnutia s Pánom pred bránou do Damasku obrátil svoj život a prežil ho v službe Krista. Stal sa vyvolenou nádobou a Rimanom napísal: Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už viac nepanuje (Rim 6, 10).

Tieto slová sú dôvodom našej veľkonočnej radosti. Na zemi totiž človek postupne prichádza o všetko. Rodičia neraz strácajú deti, deti rodičov, priatelia priateľov, muži ženy, manželky manželov… Rovnako vnímame aj zánik života v okolitej prírode. Toto všetko spolu so spoločenskou situáciu nás právom privádza k smútku. Preto je dobré, že sa v istom časovom úseku obnovuje naša nádej. Len si ju nesmieme nechať pre seba, lebo Boží zámer je natrvalo nemenný: aby ho poznal každý človek a skrze obnovenie svojej nádeje, aby sa stal svedkom Krista, jeho života, smrti a zmŕtvychvstania pre tých, čo ho nepoznajú. Naša úloha je veľmi jasná - byť aktívnym svedkom, ba viac ako aktívnym, byť svedkom svietiacim v tmách, ktorý je soľou tohto sveta.

Historia est magistrae vitae - História je učiteľka života. Skúsme ju teda spolu otvoriť a zalistovať v nej. Epizóda, ktorú chcem otvoriť, nie je stará, má iba necelých devätnásť rokov. Písala sa 22. apríla 1990 práve tu v Bratislave - Vajnoroch. Preto nemôžem nespomenúť svedka, veľmi viditeľného, ktorý osobitné poverenie upevňovať svojich bratov a sestry vo viere dostal od Krista. Vy viete na koho myslím. Bol to Ján Pavol II., ktorého istý jeho životopisec nazval „svedkom nádeje”.

Tento posol nádeje a lásky prišiel vtedy do krajiny zdevastovanej rokmi duchovnej neslobody. Nezdá sa vám, že aj dnes by sme aspoň duchovne potrebovali prijať takého posla nádeje, lásky, úcty a porozumenia, zvestovateľa bratskej jednoty? Potrebujeme, a to veľmi naliehavo, lebo inak bude chýbať na našej tvári radosť, bude chýbať nádej, lebo absentuje láska. Preto by sme sa mali v duchu zahĺbiť do posolstva Jána Pavla II., ktoré nestratilo nič na svojej aktuálnosti. Naopak, je určené nám, aby sme ho začali žiť, aby sme sa aj my stali svedkami nádeje.

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol vtedy vo Vajnoroch povedal, že: popri všetkých prekážkach, protivenstvách a prenasledovaniach sme Pánu Bohu, svätej Cirkvi, Svätému Otcovi ostali verní a vieru sme si zachovali. …Prišli ste medzi nás ako svätý Peter, aby ste nás posilnili vo viere, usmernili a zjednotili. Práve to potrebujeme, aby sme splnili Kristovo slovo, ktoré povedal vo Večeradle aby všetci jedno boli. A odpoveď pápeža? „Viera v Cirkvi sa začína od apoštolov, od očitých svedkov, ale sa udržuje a rozvíja cez celé generácie ako ovocie počúvania svedectva apoštolov, počúvania samého Božieho slova, ohlasovaného Cirkvou, ktorá sa buduje na základe apoštolov a prorokov.

Tak sa buduje aj vaša viera, drahí bratia a sestry, ktorých môžem dnes stretnúť vo vašej slovenskej vlasti… Nech je pochválený Pán za dar viery, ktorú vaši predkovia prijali, keď počúvali Božie slovo ohlasované svätým Cyrilom a Metodom… ktorí… položili základy vašej kultúry. Od tých čias sú kultúra a život Slovákov vo svojich mnohorakých prejavoch poznačené kresťanskou vierou prechádzajúcou cez celé ich dejiny ako životodarná voda: niekedy tečie pod zemou, inokedy preniká na povrch, ale vždy je tajomnou miazgou zaisťujúcou rast a rozkvet stromu, čo prináša hojné plody svätosti, pracovitosti a vernosti… Dokazujú to celé generácie, ktoré si od tých čias až dodnes zachovali prijatú vieru, žiarlivo ju chránili a cez stáročia odovzdávali neporušenú z otcov na synov. Kto by chcel vytrhnúť kresťanskú vieru z kultúry a života slovenského národa, nemohol by pochopiť jeho dejiny, od tých najstarších až po dnešné. …v každej ťažkosti slovenský národ nachádzal vo viere silu odolávať s neochvejnou vytrvalosťou… táto viera sa osobitným spôsobom prejavovala v dvoch rozmeroch, ktorými sa vyznačuje vaše kresťanské svedectvo: je to vaša úcta k Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska a vernosť Petrovmu Stolcu.

Tu pápeža prerušíme. Nie je práve dnes namieste vzbudiť si silné predsavzatie, že sa v tejto takej rozjatrenej spoločnosti a vzťahoch opäť staneme aktívnymi svedkami zmŕtvychvstalého Krista? „Je potrebné, aby si Cirkev vo vašej vlasti znova a znova s novou silou vzala na seba poslanie ohlasovať Kristov kríž a jeho zmŕtvychvstanie na čele so zborom vašich biskupov”, povedal ďalej Ján Pavol II. Nebojme sa teda svedčiť o Kristovi - umučenom, a predsa živom: O Kristovi, ktorý je cesta, pravda a život a vedie nás do Otcovho domu, ktorý nám otvoril práve svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Svedčiť tak, ako o ňom dnes svedčí pápež Benedikt XVI., súčasný nástupca apoštola Petra. Musíme o ňom svedčiť práve dnes, keď sa rozmáhajú rôzne sekty, upadá morálka, je tu bohatá žatva dílerov drog, vzrastá počet alkoholikov, rozvrátených rodín, keď rapídne padla posvätná hodnota ľudského života a následne sa veľmi výrazne oslabil vzťah k samému Bohu. Buďme svedkami nádeje, ktorá je uložená v Kristovi, svedkami viery žitej v láske. Svedčme o tom to, že pod vplyvom našej viery v zmŕtvychvstalého Krista sa menia vzťahy medzi ľuďmi. A o to nám musí ísť. Viera musí žiť v skutkoch. Viera bez skutkov je mŕtva, volá apoštol svätý Jakub.

My jednoducho musíme byť svedkami Ježiša Krista, a to Krista zmŕtvychvstalého.

Daniel Dian

Pridané do rubriky články

Hymnus na posvätné čítanie - Veľký piatok

1.4.2009

Ospevujme veľký súboj,
šírme slávne odkazy
trámov kríža, ktorý zdolal
strojcu večnej nákazy!
Obeť na ňom zomiera za svet
a tou smrťou víťazí.

 
Prvý človek veril zvodom,
smrť si vtiahol do domu,
keď v ňom Božiu lásku zhasil jed,
čo zjedol zo stromu.
Lež Boh nový strom si vybral
zažehnať tú pohromu.

 
Poriadok si vyžadoval
po bolestnom otrase
do priepasti zvrhnúť zhubcu,
čo nás ranil v zápase,
aby skazonosný úder
poslúžil nám ku spáse.

 
Keď čas prišiel, keď
po Bohu vyvrcholil dávny smäd,
Otec poslal na svet syna,
a on z Panny ľudsky vzklíčil
sťa z kra vytúžený kvet.

 
A keď sa mu v ľudskom veku
najkrajší vek priblížil,
predurčený trpieť, rád sa
pred mukami ponížil,
preto Baránka, hľa,
ľudstvo v obeť dvíha na kríži.

 
Tebe, Otče s Duchom Svätým
nech je sláva naveky
skrze Krista, ktorý telom
nie je nám už ďaleký a
chce krížom zmeniť v radosť
ľudský bôľ a náreky.

 
Hymnus na posvätné čítanie - Veľký piatok

Pridané do rubriky hymnus

Hosana a ukrižuj

1.4.2009 Xénia Duchoňová

Aj toto patrí k Veľkej Noci. Radostné volanie na slávu Ježišovi prichádzajúcemu na sviatky do Jeruzalema, ktoré sa za niekoľko dní zmenilo na kruté ukrižuj. Keď Ježiš vchádzal do Jeruzalema, v zástupe, ktorý sa zhromaždil, neboli len jeho priatelia, učeníci a tí, ktorých uzdravil alebo vytrhol z područia Zlého. Boli tam aj takí, čo striehli, aby sa slávnostné Hosana mohlo za niekoľko dní zmeniť na kruté Ukrižuj.

Či toto nie je obraz aj súčasných dní našej spoločnosti? Bernhard Speringer v článku Na ktorej strane stojíme? (Světlo 11/2008) rozdelil ľudí, ktorí prišli v tom čase na sviatky do Jeruzalema do štyroch skupín: Do prvej skupiny zaradil predovšetkým väčšinu zákonníkov a farizejov, členov veľrady a iných mocných, ktorí sa Ježišovho uvítania nezúčastnili. Boli síce neprítomní, no boli to najzarytejší nepriatelia Ježiša, tí, ktorí ho chceli podchytiť v reči a hovorili, že Ježiš musí zomrieť. Potom to bola skupina nespokojných, ktorí sa zo zvedavosti síce prišli pozrieť, no pohoršovali sa a vyzývali Ježiša, aby dav volajúci mu na slávu umlčal. Treťou skupinou podľa Speringera boli jeho súčasníci, ktorí mu volali na slávu, no po niekoľkých dňoch rovnako nadšene volali Ukrižuj! Ľudia bez vlastného názoru, ako trstina ohýbajúca sa vo vetre. Na to, k čomu sa prikláňajú jeden deň, na druhý deň zabudnú. A napokon to bola skupina učeníkov, Ježišových priateľov, ktorí ho sprevádzali. Boli spokojní a nadšení z takého slávnostného privítania, no tí najbližší už niečo tušili. Jeho priaznivci presvedčení o Ježišovej pravde sa radovali, bolo však málo tých, čo vytrvali pri Ježišovi aj na Krížovej ceste.

Myslím si, že takéto rozdelenie charakterizuje aj dnešnú našu spoločnosť: neprítomní - ľudia navonok ľahostajní, nezaujímajúci sa o to, čo sa deje okolo nich, chcú len, aby sa sami mali dobre a súhlasia s tým, že je lepšie, keď jeden človek „zomrie” … Sú ochotní zapredať všetko, len aby dosiahli svoj cieľ medzi prvými kričia: Ukrižuj! Ukrižuj! Zbav sa Ježiša! Umlč Cirkev! Kritizuj biskupov, kňazov, hľadajú aj tú najmenšiu chybičku na Ježišových priateľoch.

Aj dnes je veľa tých, ktorých by sme mohli zaradiť medzi nespokojných. Všetko kritizujú, no sami nepriložia ruku k dielu, nechcú vziať na seba zodpovednosť, len nariekajú nad súčasným stavom spoločnosti, cirkvi, farnosti…

Azda najväčšiu skupinu tvoria taký, čo síce nemajú zlé úmysly, ale podliehajú davovej psychóze. Dajú sa strhnúť väčšinou a na Veľký piatok sa prikláňajú ku kričiacim: Ukrižuj. Sú to tzv. matrikoví katolíci. Hoci sa cítia katolíkmi, žijú, akoby Boha nebolo.

No a najmenšiu skupinu tvoria Ježišovi priatelia. Presvedčení a verní. Sú pri ňom, aj keď ho opäť „križujú” a vytrvajú pod krížom s Ježišovou Matkou a s Jánom. Možno niektorí sa aj na „veľký piatok” ich života zatúlajú trochu ďalej od kríža, no vždy sa pokorne vrátia k Ukrižovanému ako apoštol Peter.

Azda tohtoročný Veľký piatok bude vhodným časom zamyslieť sa, do ktorej skupiny patrím ja.

Vďaka, večná vďaka, že si za nás zomrel na kríži. Nebo i zem ťa musí chváliť ako toho, kto oboje spojil. Nie, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, čo položí život za svojich priateľov. A ty si dal svoj život za tých, ktorí ťa nepoznali, ktorí boli nepriateľmi pravdy a spravodlivosti, ktorí boli tvojimi nepriateľmi. Zomrel si za nepriateľov Boha a Pravdy…

Vďaka, večná vďaka za všetko, čo si obetoval za ľudský rod, aby si nás cez svoje poníženie, bolestné utrpenie a potupnú smrť priviedol do večnej blaženosti. Vďaka, večná vďaka, že si svojou bolestnou smrťou odňal smrti moc… Vďaka, večná vďaka… (Ján Michael Sailer).

Pripravila X. Duchoňová

Pridané do rubriky články