Duchovní vo farnosti

Mgr. Ján Hudec - farár

Mgr. Ivan Slepčan - kaplán

Mgr. Benjamín Kosnáč - výpomocný duchovný

Mgr. Daniel Kremnický - kaplán

PaedDr. Mgr. Marián Bér - výpomocný duchovný

Mgr. Štefan Suchanovský - diakon