Duchovní vo farnosti

Mgr. Ján Hudec - farár

Mgr. Štefan Smetana - kaplán

Mgr. Benjamín Kosnáč - výpomocný duchovný

Mgr. Eduard Janíček - výpomocný duchovný

PaedDr. Mgr. Marián Bér - výpomocný duchovný

Mgr. Vladimír Jurina - výpomocný duchovný

Mgr. Štefan Suchanovský - diakon