Knižnica

    Pri farnosti Blumentál je v činnosti aj Knižnica sv. Kataríny. Vo svojom fonde má knihy, časopisy, audiokazety a videokazety, ktoré bezplatne požičiava na dobu 1 mesiaca, resp. 2 týždňov. Čitateľom sú k dispozícii katalógy, ale majú aj možnosť výberu najmä nových kníh. Pracovníci knižnice Vás počas výpožičných hodín radi uvítajú:

Knižnica býva pravidelne zatvorená počas celého mesiaca august.
Ďalšie zmeny prevádzky počas roka sú pravidelne uvádzané vo farských oznamoch.

    .

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok 16:00 - 18:00
Piatok