Pobožnosti

Modlitba sv. ruženca

Modlitbu svätého ruženca sa v našom kostole modlíme denne po svätej omši, ktorá začína 6.30 hod. (cca. o 7.10 hod.) a pred popoludňajšou svätou omšou, ktorá začína o 16.30 hod. (cca. o 15:45 hod.).

V stredu ráno sa modlíme sv. ruženec pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Modlitbu sv. ruženca sa v mesiaci október modlíme denne po svätej omši, ktorá začína o 6.30 hod. (cca. o 7.10 hod.) a po večernej svätej omši, ktorá začína o 16.30 hod. (cca. o 17:10 hod.).

Eucharistická adorácia

Sviatosť Oltárna je vystavená v našom kostole k adorácii:

Každú stredu po rannej sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. (cca. od 7.10 hod.) do skončenia Eucharistickej adorácie (ktorej súčasťou je aj modlitba sv. ruženca), ktorá je zakončená Eucharistickým požehnaním (cca. 7.50 hod.).

Každú nedeľu počas litánií, ktoré sú po skončení sv. omše o 16.30 hod. (cca. od 17.25 hod.)

Farská celodenná poklona Sviatosti Oltárnej je každoročne 5. mája.

Modlitba korunky Božieho milosrdenstva

Každý prvý piatok o 15.00 pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia sa o 16.15 zakončí eucharistickým požehnaním.

Fatimská sobota

Každú prvú sobotu v mesiaci po sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. je fatimská sobota, kedy sa chceme stretnúť pri modlitbe sv. ruženca a hlbšie preniknúť do posolstva Božieho slova.

Pobožnosť Krížovej cesty

Pobožnosť Krížovej cesty sa modlíme v pôstnom období v piatok po večernej svätej omši, ktorá začína o 16.30 hod. (cca. o 17:10 hod.) a v nedeľu o 15.45 hod.

Litánie

Litánie sa modlíme každú nedeľu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou po skončení sv. omše o 16.30 hod. (cca. 17.05 hod.)

V mesiaci máj sa Loretánske litánie modlíme denne po svätej omši, ktorá začína 6.30 hod. (cca. o 7.05 hod.) a po popoludňajšej svätej omši, ktorá začína o 16.30 hod. (cca. o 17:05 hod.).

V mesiaci jún sa litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu modlíme denne po svätej omši, ktorá začína o 6.30 hod. (cca. o 7.05 hod. ) a po popoludňajšej svätej omši, ktorá začína o 16.30 hod. (cca. o 17:05 hod.).