Pobožnosti

Modlitba posvätného ruženca

Denne po svätej omši o 6:30 (cca. o 7:10) a pred svätou omšou o 16:30 (cca. o 15:45).

V stredu po svätej omši o 6:30 pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

V mesiaci október: denne po svätej omši o 6:30 (cca. o 7:10) a po svätej omši o 16:30 (cca. o 17:10).

Eucharistická adorácia

Každú stredu po svätej omši o 6:30 (cca. od 7:10) Súčasťou tejto Eucharistickej adorácie je aj modlitba posvätného ruženca. Adorácia je zakončená Eucharistickým požehnaním (cca. 7:50).

Každý štvrtok po skončení svätej omše o 16:30 (cca. od 17:10).

Každú nedeľu počas litánií, ktoré sú po skončení svätej omše o 16:30 (cca. od 17:25).

Každý prvý piatok: po svätej omši o 6:30 (cca. od 7:10). Poobede o 15:00 adorácia začína Modlitbou Korunky Božieho milosrdsrdenstva a o 16:15 sa zakončí Eucharistickým požehnaním.

Farská celodenná poklona Sviatosti Oltárnej je každoročne 5. mája.

Modlitba korunky Božieho milosrdenstva

Každý prvý piatok o 15:00 pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia sa o 16:15 zakončí Eucharistickým požehnaním.

Fatimská sobota

Každú prvú sobotu v mesiaci po svätej omši o 6:30 (cca. o 7:10).

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období: v piatok po svätej omši o 16:30 (cca. o 17:10) a v nedeľu o 15:45.

Litánie

Každú nedeľu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou po skončení svätej omše o 16:30 (cca. o 17:25)

V mesiaci máj - Loretánske litánie a v mesiaci jún - litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu: denne po svätej omši o 6:30 (cca. o 7:10) a po svätej omši o 16:30 (cca. o 17:10).