Pohreb

Farnosť Bratislava - Blumentál zabezpečuje vysluhovanie rímskokatolíckych pohrebných obradov v Krematóriu Bratislava.

.

Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb prídu nahlásiť základné údaje zosnulého počas úradných hodín do kancelárie farského úradu. Termín pohrebu určí pohrebná služba. Farský úrad zabezpečuje pochovávajúceho a organistu. Je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí” na farský úrad. Údaje o zosnulom sa zapíšu do pohrebnej matriky na farskom úrade.

.

Účastníkom pohrebu sa odporúča, aby (ak nemajú prekážku) pred pohrebným obradom pristúpili k Sviatosti zmierenia a prijali Sviatosť oltárnu. To je vynikajúca forma modlitby za zosnulého.