Sviatosť pomazania chorých

Vysluhovanie sviatosti sa udeľuje kedykoľvek na požiadanie.

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme v kostole, u chorého doma alebo v nemocnici. Do správy našej farnosti patrí Fakultná nemocnica - Staré Mesto a Železničná nemocnica.

.

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý v dôsledku choroby alebo staroby výrazne zoslabol. Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po zlepšení zdravotného stavu upadne znovu do ťažkej choroby, alebo ak sa počas trvania tej istej choroby zdravotný stav ešte zhorší.

.

Pomazanie chorých sa neudeľuje tým, ktorí odmietajú sviatosť zmierenia (svätú spoveď).

.

Prosíme, aby ste kňaza zavolali k vážne chorému, alebo starobou zoslabnutému človeku čím skôr, nie až vtedy, keď je v bezvedomí alebo mŕtvy. Táto sviatosť má byť, ak je to možné, spojená so sviatosťou zmierenia (svätou spoveďou)  a aj chorému v bezvedomí sa sviatosť Pomazania chorých udeľuje na základe predpokladu, že ak by mohol, túžil by sa najprv vyspovedať.

.

Pomazanie chorých je dobré prijať i v prípade odchodu do nemocnice. Kým príde kňaz, je vhodné sa modliť spolu s chorým. Ak sa chorý nevládze modliť, v tichu sa spája s našou modlitbou.