Poradne Charity Blumentál

Poradne Charity Blumentál, ktoré poskytujú svoje služby pri farnosti Bratislava - Blumentál. Sociálna poradňa, Využitie práce s počítačom a internetom, psychologická poradňa a právna poradňa. Termíny a aktuálne informácie ohľadom poskytovaných poradní nájdete na stránke charity - www.charitablumental.sk