Sviatosť Birmovania

Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že na Slovensku sa bude udeľovať sviatosť birmovania žiakom deviatej triedy základnej školy a starším. Možnosť prihlásiť sa na prípravu (aj pre dospelých), sa obvykle vyhlasuje vo farských oznamoch na začiatku školského roka. Birmovanec nech má podľa možnosti birmovného rodiča, ktorý sa bude starať o to, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a verne si plnil záväzky, ktoré vyplývajú z tejto sviatosti. Konkrétne požiadavky na birmovného rodiča ako pri krstnom rodičovi.