Farské oznamy 10.3.2024

9.3.2024

FARSKÉ OZNAMY 10. marca 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       10.3. ŠTVRTÁ PôSTNA NEDEĽA - LAETARE

Pondelok    11. 3. pôstna féria

Utorok        12. 3. pôstna féria

Streda         13. 3. pôstna féria

Štvrtok        14. 3. pôstna féria

Piatok          15. 3. pôstna féria

Sobota         16. 3.  pôstna féria

Nedeľa        17.3. PIATA PôSTNA NEDEĽA

a

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

  • Kostol Blumentál

◦  piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

◦  nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlia muži),

  • Katedrála sv. Martina

◦  piatky o 19:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

a

Predveľkonočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 16.3.2024 od 8.30 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

a

Návšteva chorých pred Veľkou nocou
Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Posledný termín nahlásenia je nedeľa 17. 3. 2024.

a

LECTIO DIVINA

V stredu 13. marca 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Kto poslúcha otca, občerstvuje matku (Sir 3,7) - O láske medzi rodičmi a deťmi (Sir 3,1-16).

a

Štúdium teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať elektronickú prihlášku na štúdium do 30.apríla 2024 na stránke www.frcth.uniba.sk . Mladí muži, ktorí chcú raz slúžiť Bohu a ľuďom ako kňazi, si podávajú prihlášku i do Kňazského seminára v Nitre na stránke www.ksnr.sk .

a

Oznam Charity Blumentál

Pre tých, ktorí sa rozhodli venovať svoje 2 % dane zo mzdy za rok 2023 nášmu Občianskemu združeniu Charita Blumentál Bratislava, sú k dispozícii vyplnené tlačivá. Nájdete ich v kostole na stolíku  za lavicami   a tlačivo si môžete stiahnuť aj z internet stránky charity www.charitablumental.sk. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť nám aj touto fromou.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 101,- 50,- 2x 20,- € poslané na farský účet a 200,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál