Farské oznamy 24.3.2024

25.3.2024

a

FARSKÉ OZNAMY 24. marca 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa  24.3. Palmová (kvetná) nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána

Pondelok   25. 3.   Pondelok Svätého týždňa

Utorok       26. 3.   Utorok Svätého týždňa

Streda        27. 3.   Streda Svätého týždňa

Štvrtok       28. 3. Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok)

Piatok 29. 3.   Piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok)

Sobota       30. 3.   Svätá sobota (Biela sobota)

Nedeľa      31. 3. VeĽkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

a

Pobožnosť Krížovej cesty

Palmová nedeľa (Kvetná nedeľa): 15:45 hod.(modlí sa spevokol Béčkari) - Kostol Blumentál

a

Spovedanie

Palmová nedeľa(Kvetná nedeľa): 6:00 - 13:00 (počas omší); 15:30 - 19:30;

 • Od pondelka 25. 3. do stredy 27. 3.: 5:30 - 7:30; 11:00 - 12:30; 15:30 - 17:30.
 • Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme len v súrnych prípadoch.
 • Od Bielej soboty do Veľkonočného pondelka nespovedáme.

a

Štvrtok Pánovej večere - Zelený Štvrtok

 • 16:30 - Sv. omša (za živých a zosnulých kňazov pochádzajúcich a pôsobiacich vnašej farnosti)
 • 18:00 - Sv. omša (za kňazské povolania)
 • do 21:00 - Tichá adorácia (od skončenia omše)

a

Piatok utrpenia Pána - Veľký piatok

 • 7:00 - Krížová cesta v Marianke(modlí sa náš p. farár)
 • 8:30 - Liturgia hodín - Ranné chvály v kostole Blumentál
 • 9:00 - Krížová cesta v kostole Blumentál
 • 15:00 - Obrady Veľkého piatka
 • 17:30 - Obrady Veľkého piatka
 • do 21:00 - Adorácia pri Božom hrobe.

a

Pôst počas Veľkého piatku

Veľký piatok je deň prísneho pôstu (zaväzuje od 18 do 60 roku) a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia (zaväzuje od 14 roku nahor). Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa).

a

Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a na Bielu sobotu bude pri Božom hrobe pokladnička určená na zbierku, ktorej výnos je určený na podporu a údržbu kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

a

Svätá sobota - Biela sobota

 • 8:30 - Liturgia hodín - Ranné chvály v kostole Blumentál,
 • 9:00 - 18:00 - Adorácia pri Božom hrobe
 • 18:30 - Veľkonočná vigília.

a

Zmena času: 30. marca v noci sa mení čas. O 02:00 posúvame hodiny na 03:00    letného času.

a

Veľkonočná nedeľa

 • Sv. omše: 6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 (maďarsky); 19:00.
 • Počas doobedňajších sv. omší budeme požehnávať veľkonočné pokrmy.
 • Po sv. omšiach v nedeľu bude farská zbierka. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

a

Veľkonočný pondelok

 • Sv. omše: 6:00; 7:30; 9:00; 12:00; 16:30.

a

Brožúra s harmonogramom slávenia Veľkej noci

V kostole sú pre vás brožúry s harmonogramom spovedania a slávenia Veľkej noci.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 20,- € poslané na farský účet a 200,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál