Farské oznamy 29.10.2023

28.10.2023

OZNAMY

29. októbra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 29. 10. Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok 30. 10. féria

Utorok 31. 10. féria

Streda 1. 11. Všetkých svätých, slávnosť

Štvrtok 2. 11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Piatok 3. 11. féria

Sobota 4. 11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

NEDEĽA 5. 11. Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

    • Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok od 15:00 sa bude konať adorácia s prvopiatkovou pobožnosťou. V sobotu po rannej omši sa uskutoční ružencová pobožnosť.

   • Prvopiatkový týžd

          • V stredu 1. 11. je prikázaný sviatok Všetkých svätých. V Blumentáli budú omše ako v nedeľu . Počas všetkých sa bude spovedať. 1.11. o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V Katedrále sv. Martina bude sláviť slávnostnú svätú omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 18:00 hod.

 • Výnos zbierky na misie

  Zbierka na misie vyniesla 5220,- € . Veľké Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  Prikázaný sviatok – Všetkých svätých

    • Sviečka za nenarodené deti

   • 2.11. sa v našom kostole bude konať dušičková pobožnosť po každej sv. Omši.

    Odpustky

    Úplné odpustky od 1. do 8. novembra možno získať raz denne len pre duše v očistci. Odpustkový skutok dňa 1.11. je návšteva kostola, Modlitba Pána a Vyznanie viery. Odpustkový skutok v dňoch od 1. 11. do 8. 11. je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon je potrebná túžba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

 • Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

  Vo štvrtok 2.11. je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých, ktoré sa nachádzajú v očistci. Sväté omše budú v tento deň o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00, 16:30 a 18:00.

  Fórum života po 21. krát organizuje Sviečku za nenarodené deti. Pozývame vás v čase okolo 2. novembra k modlitbe a k zapáleniu sviečky za nenarodené deti na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. V našom kostole budete môcť kampaň podporiť kúpou sviečky v stredu 1.11. Cena malej plastovej sú 2 eurá a sklenenej 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku podporiť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk alebo zaslaním darcovskej SMS. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom.

  Poďakovanie za milodary

  Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 500,- 153,- 33,- poslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál