Farské oznamy 21.4.2024

20.4.2024

FARSKÉ OZNAMY 21. apríla 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa   ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Pondelok    22. 4.  féria

Utorok       23. 4. Sv. Vojtech, biskup a mučeník, spomienka

Streda        24. 4. Sv. Juraj, mučeník, ľubovoľná spomienka

Štvrtok       25. 4. Sv. Marek, evanjelista, sviatok

Piatok        26. 4. Prebl. Panna Mária, Matka dobrej rady, ľubovoľná spomienka

Sobota       27. 4.  féria

Nedeľa      28. 4 PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

a

Zbierka na kňazský seminár

V nedeľu 21. 4. je zbierka na kňazský seminár. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

a

Spomienka na Pannu Máriu, Matku dobrej rady

V piatok 26. 4. bude spomienka na Pannu Máriu, Matku dobrej rady, ktorej milostivý obraz sa nachádza v našom kostole.

Pri tejto príležitosti sa na sv. omši o 16:30 hod. zídu kňazi pochádzajúci z našej farnosti.

a

Oznam Charity Blumentál - Letný tábor

Ako sme už informovali, aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál pre deti letný tábor , a to  v termíne od 27. júla do 3. augusta v rekreačnom zariadení Látky. Prihlasovanie začína od pondelka 22. apríla 2024,  a to elektronicky. Potrebné informácie nájdete na webstránke Charity Blumentál: www.charitablumental.sk Tí,  ktorí nemajú prístup na internet si budú môcť vyzdvihnúť  prihlášku  v tlačenej forme v čakárni farského úradu na Vazovovej 8, cez úradné hodiny. Zároveň je možné  si prihlasovací QR kód stiahnuť si vo výveske charity pred kostolom.

aPoďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 155,- 2x100,- 55,- 50,- 33,- € poslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál