Farské oznamy 14. apríl 2024

13.4.2024

OZNAMY

14. apríla 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa 1 TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 15. 4. féria

Utorok 16. 4. féria

Streda 17. 4. féria

Štvrtok 18. 4. féria

Piatok 29. 4. féria

Sobota 20. 4. féria

Nedeľa 21. 4 ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

– NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Nastávajúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Povzbudzujeme Vás k osobnej aj spoločnej modlitbe na tento úmysel.

Zbierka na kňazský seminár

Budúcu nedeľu 21.4. bude zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Duo Benedictus

Budúcu nedeľu 21.4.2024 v našom kostole bude počas sv. omší o 9:00 a 16:30 doprevádzať liturgiu Duo Benedictus.

Oznam Charity Blumentál - Púť seniorov do Šaštína 27. apríla 2024

Prihlásiť sa treba v kancelárii Charity na Vazovovej 8, v  pondelok 15. 4. 2024 od 16.oo – 17.30, prípadne ešte pondelok 22. 4. 2024 v rovnakom čase. (ak budú voľné miesta)

Poplatok je 5 €. Pri prihlasovaní dostanete písomne podrobný program púte.

Predstavenie knihy Zápas srdca

Kaplán Daniel Kremnický vás srdečne pozýva na predstavenie knihy Zápas srdca, na ktorej vydaní spolupracoval, vo štvrtok 18.4. 2024 o 18:00 v dome Quo Vadis (pri kostole Trojička)

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- a 33,- poslané na farský účet a 200,- v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál