Farské oznamy 7.4.2024

6.4.2024

FARSKÉ OZNAMY 7. apríla 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa                 7. 4. DRUHÁ Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Pondelok              8. 4. ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť, (neprikázaný sviatok)

Utorok                 9. 4.   féria

Streda                 10. 4. féria

Štvrtok                 11. 4. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

Piatok                   12. 4. féria

Sobota                13. 4. féria

Nedeľa                14. 4. TRETIA VeĽkonočná nedeľa

a

Výnos zbierok

  • Farská zbierka z minulej nedele vyniesla 2860,- €.
  • Zbierka na Boží hrob vyniesla 2305,- €.

Pán Boh odmeň všetkým darcom.

a

Oznam Charity Blumentál - Púť do Šaštína

Na sobotu 27. apríla 2024 pripravujeme pre seniorov  už tradičnú púť do Šaštína. Termín prihlasovania a ostatné podrobnosti včas oznámime.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 1000,- 300,- 200,-  100,- 4x 50,-  25,- 20,- poslané na farský účet a 100,- a 50,- v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál