Farské oznamy 31.3.2024

31.3.2024

FARSKÉ OZNAMY 31. marca 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa   31. 3. Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Pondelok              1. 4.   Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

Utorok                 2. 4.   Utorok vo Veľkonočnej oktáve

Streda                  3. 4.   Streda vo Veľkonočnej oktáve

Štvrtok                 4. 4. Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

Piatok 5. 4.   Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Sobota                  6. 4.   Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Nedeľa                 7.4.   DRUHÁ Veľkonočná nedeľa - Nedeľa BOŽIEHO   MILOSRDENSTVA

a

Poďakovanie

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorý sa zapojili do upratovania a príprav na slávenie Veľkej noci.

a

Veľkonočné obdobie

Veľkonočnou vigíliou začalo Veľkonočné obdobie. Počas neho sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme mariánsku antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná.

a

Farská zbierka

Po sv. omšiach na Veľkonočnú nedeľu bude farská zbierka. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh odmeň.

a

Veľkonočný pondelok

Nie je prikázaný sviatok.

Sv. omše: 6:00; 7:30; 9:00; 12:00; 16:30.

a

Mládežnícka adorácia

Pozývame všetkých na adoráciu doprevádzanú spevom, hudbou a zamysleniami vo štvrtok po sv. omši od 17:15 do 18:15.

a

Lectio divina

V stredu 3. apríla 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Národ proti národu nezdvihne meč (Iz 2,4) - O vojne a násilí medzi ľuďmi (Ex 17,8-16).

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 60,- 20,- € poslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál