Archív časopisu Blumentál Máj, 2012

Farské oznamy 27. mája 2012

29.5.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 28.5: Svätodušný pondelok

Piatok, 1.6.: sv. Justína, mučeníka, spom.

Sobota, 2.6.: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľ. spom.

Nedeľa, 3.6.: slávnosť Najsv. Trojice

 • Poďakovanie

V zbierke na katolícke masmédiá ste minulú nedeľu prispeli sumou 1183,57  €. Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

 • Svätodušný pondelok

V pondelok 28. mája je Svätodušný pondelok. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 a večer o 16.30 a 18.00 h. Turícami sa končí veľkonočné obdobie. Opäť sa budeme modliť Anjel Pána.

 • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci 1. 6. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 2. 6.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Prvé sv. prijímanie a birmovka

Na  budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 pristúpia k 1. sv. prijímaniu deti zo ZŠ Vazovova a Jeséniova. V sobotu 2. júna o 10.00 hod. bude vysluhovať sviatosť birmovania v našom chráme otec arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Spovedanie birmovancov začne v piatok 1.6. od 15.00 hod. Modlime sa za naše prvoprijímajúce deti i birmovancov, aby si zachovali lásku a vernosť ku Kristovi a jeho Cirkvi.

 • Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac júl sa budú zapisovať budúci  pondelok 4. júna od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Charita Blumentál

Psychologická poradňa: Charita Blumentál rozširuje služby psychologickej pomoci, a to nasledovne:

-  v pondelok od 12.oo - 13.oo psychológ pre dospelých  a seniorov

- v utorok od 17.oo - 18.oo psychológ pre deti

- vo štvrtok od 18.oo - 19.oo pre mladých dospelých

Oznam pre rodičov: Rodičia, ktorí prihlásili svoje deti do letného tábora a neuhradili ešte poplatok môžu tak urobiť v stredu 30. 5. 2012 od 17.oo - 19.oo hod. v kancelárii charity na Vazovovej  8.  Pri platení dostanú  písomne  potrebné  informácie.

Informácie nájdete aj vo výveske charity v predsieni kostola  a na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk.

 • Týždeň modlitieb mladých za mladých

V dňoch od 26.05. do 03.06.2012 je už tradične vyhlásený Týždeň modlitieb mladých za mladých. Pozývame všetkých mladých k modlitbám za svojich priateľov a za všetkých mladých na celom Slovensku. Boh je naozaj živý a rád vypočúva modlitby úprimných mladých sŕdc. S Božím požehnaním a plní Ducha Svätého môžete vy, mladí, urobiť veľmi veľa. Ste našou budúcnosťou! K modlitbám za mladú generáciu pozývame tiež všetkých. Viac informácii nájdete na stránke: www.t3m.sk

V našej farnosti Vás pozývame na sv. omšu pre mládež v utorok a piatok18.00 hod.; adoráciu pre mladých, ktorá bude vo štvrtok (31.mája) po sv. omši o 18.00 hod. Modlitba ruženca s mladými bude v piatok (1. júna) po sv. omši o 18.00 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. mája 2012

19.5.2012 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 21.5: sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spol., mučeníkov, ľ. sp.

Utorok, 22.5.: sv. Rity z Kassie, rehoľníčky, ľ. sp.

Piatok, 25.5.: sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.;

sv. Gregora VII., pápeža, ľ. sp.

Sobota, 26.5.: sv. Filipa Neriho, kňaza, spom.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Dnešnú nedeľu 20. mája sa koná po sv. omšiach celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Vopred ďakujeme za Vaše príspevky.

 • Letné kántry

Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Budú zamerané na jednotu kresťanov a za kňazské a rehoľné povolania.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za individuálne milodary 2 x 50€, ktorými ste v tomto týždni prispeli pre potreby našej farnosti.

 • Charita Blumentál

Psychologická poradňa: Charita Blumentál rozširuje služby psychologickej pomoci, a to nasledovne:

-  v pondelok od 12.oo - 13.oo psychológ pre dospelých  a seniorov

- v utorok od 17.oo - 18.oo psychológ pre deti

- vo štvrtok od 18.oo - 19.oo pre mladých dospelých

Oznam pre rodičov: Rodičia, ktorí prihlásili svoje deti do letného tábora, môžu prísť uhradiť poplatok  do kancelárie charity na Vazovovej  8, v stredu 23. mája od  17.oo do 18. oo hod. alebo vo štvrtok  24. mája od 18.oo - 19.oo hod.  Pri platení dostanú  písomne  potrebné  informácie. Prosíme, aby ste informáciu o platení oznámili aj rodičom, ktorí nie sú z našej farnosti a ste s nimi v kontakte. Ďakujeme. Informácie nájdete aj vo výveske charity v predsieni kostola  a na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. mája 2012

13.5.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 14.5: sv. Mateja, apoštola, sviatok

Streda, 16.5.: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spom.

Štvrtok, 17.5.: slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok

Piatok, 18.5.: sv. Jána I., pápeža a mučeníka, ľ. spom.

 • Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda tohto týždňa sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V pondelok pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

 • Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 17. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 h.

 • Novéna kDuchu Svätému

V piatok 18. mája sa začína Novéna k Duchu Svätému.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu 20. mája sa uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.

 • Mediálna púť

Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska Vás pozýva na mediálnu púť katolíckych médií. Jej štvrtý ročník sa uskutoční budúcu sobotu, 19. mája na Kapitulskej ulici v Bratislave. Centrom diania Mediálnej púte bude Katedrála svätého Martina a Kapitulská ulica, kde jednotlivé katolícke médiá - TV LUX, Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, Katolícke noviny, Rádio Lumen a Slovo ponúknu program vo svojich sídlach. Program sa začne o 15.00 h. a vyvrcholí svätou omšou o 18.00 h v Katedrále sv. Martina, ktorej bude predsedať Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za individuálne milodary v celkovej sume 125 €, ktorými ste prispeli pre potreby našej farnosti.

 • Charita Blumentál

Ešte je  niekoľko voľných miest do letného tábora detí, ktorý organizuje Charita Blumentál v termíne od 7. do 14. júla 2012 v zariadení Chata Fugeľka Dubová pri Modre. Prihlásiť sa možno ešte do 21. mája 2012.  Po tomto termíne oznámime podrobnú informáciu, kedy bude potrebné uhradiť poplatok za dieťa.

 • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 20. mája pri sv. omši o 10.30 pristúpia k 1.sv. prijímaniu deti Základných škôl Kalinčiakova, Jelenia, Česká a Sibírska. Pamätajme na prvoprijímajúcich vo svojich modlitbách.

 • Dobrá novina

Pozývame priaznivcov Dobrej noviny na stretnutie s biskupom Dominikom Kimengichom z diecézy Lodwar v Keni. Diecéza Lodwar je dlhoročným partnerom Dobrej noviny. Biskup Kimengich bude slúžiť sv. omšu v pondelok 14. mája o 18:00 v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej v Bratislave, kde sa aj prihovorí prítomným a bude informovať o práci a svojej diecéze.

 • Púť detí a mládeže v Marianke

Pozývame deti, rodičov a mládež na púť do Marianky.  Odchádzať budeme o 8.30 hod. z fary (Vazovova 8), pokračujeme cez Raču pešo do Marianky. Príchod je o 17.00 hod. na faru. Treba si zobrať: 2 hodinové lístky na MHD a jedlo a pitie na cestu. Viac na info na plagátiku alebo http://dku.abu-bratislava.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6. mája 2012

6.5.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Piatok, 11.5.: bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľ. sp.

Sobota, 12.5.: sv. Nerea a Achila, mučeníkov, ľ. sp.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne sv. omšou o 9.00 hod. v pondelok 7. mája v kostole otcov saleziánov na Miletičovej ul.

 • Poďakovanie

V zbierke na kňazský seminár ste minulú nedeľu prispeli sumou 1515,70 €.   Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

 • Upozornenie

Pred naším chrámom často žobrú ľudia z asociálneho prostredia. Aj na základe skúseností tých, čo pracujú pre charitatívne organizácie, sa v žiadnom prípade neodporúča podporiť bezdomovcov finančne, hoci by išlo len o nepatrnú sumu. Nielenže im nepomôžete, ale ich ešte viac podporíte v ich spôsobe života a prilákate ich pozornosť aj s nebezpečnými následkami. Už v minulosti ste boli na možné dôsledky upozornení. Nakoľko pred niekoľkými dňami došlo k bezdôvodnej inzultácii jedného z asociálov voči mamičke v požehnanom stave, navyše vo vysokom štádiu tehotenstva, opätovne Vás vyzývame k uvedomeniu si, že podpora asociálov formou financií nie je prejavom dobročinnej lásky, ale trestuhodnej naivity. Prosíme, aby ste túto výstrahu brali so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou. V opačnom prípade eventuálne ohrozenie života, zdravia a majetku nevinných ľudí bude aj Vašou zásluhou.

 • Charita Blumentál

Pozvánka: Pozývame všetky mamičky, ktoré prijali od Pána Boha 4 a viac detí, na malé posedenie pri príležitosti Dňa matiek. Uskutoční sa v nedeľu 13. mája  o 14.30 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu.

Oznam pre rodičov: Ako sme už informovali, v čakárni farského úradu na Vazovovej 8 sú k dispozícii prihlášky do letného tábora detí, ktorý organizuje Charita Blumentál v termíne od 7. do 14. júla 2012 v zariadení Chata Fugeľka Dubová pri Modre. Termín prihlasovania je do 10. mája 2012. Po tomto termíne oznámime podrobnú informáciu, kedy bude potrebné uhradiť poplatok za dieťa. Vedúci  pripravujú zaujímavý program, veríme, že aj tento rok prežijú deti pekný týždeň, plný zaujímavých hier a súťaží.

 • Deň rodiny

Pozývame rodiny a všetkých, ktorí chcú svojou prítomnosťou podporiť prirodzenú rodinu, manželstvo založené na vzťahu jedného muža a jednej ženy na tradičné podujatie Deň rodiny, ktorý sa uskutoční  v sobotu 12. mája od 15.00 hod. v Medickej záhrade v Bratislave. Program, hry, atrakcie pre deti budú pripravené pre všetky vekove kategórie rodiny.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2012 číslo 5

1.5.2012 redakcia časopisu

Ročník XXIII Číslo 5 – Marec 2012
Časopis Blumentál máj 2012

Pridané do rubriky blumentál