Archív časopisu Blumentál Marec, 2012

Farské oznamy 1. apríla 2012

31.3.2012 Branislav Čaniga

 • Krížová cesta

Dnešnú nedeľu o 15.45 h. budú Krížovú cestu v našom chráme spojenú s pantomímou viesť členovia spoločenstva  Viera a svetlo.

Na Veľký piatok členovia speváckeho zboru Béčkari organizujú Krížovú cestu v Marianke. Hneď po skončení obradov v našom kostole sa individuálne presunieme do Marianky. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú pridať.

 • Veľkonočné spovedanie

Od pondelka do stredy spovedáme od 5.30 do 8.00 h. a od 15.00 do 19.00 h., podľa potreby aj dlhšie. Dnes na Kvetnú nedeľu spovedáme počas dopoludňajších bohoslužieb od 7.00 do 12.30 hod., kedy majú prednosť tí, ktorí inokedy nemôžu prísť (starí, chorí, matky s malými deťmi a pod.). Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov.

 • Zápis omšových úmyslov

Úmysly sv. omší na mesiac máj budeme zapisovať v pondelok 2. apríla  od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio Divina

Pozývame vás do Katedrály sv. Martina na biblické stretnutie formou Lectio divina, ktoré bude viesť Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, v stredu 4. apríla  o 20.00 hodine na tému Svätý Ján Krstiteľ, neoblomný predchodca Pána (Mk 6, 14-29).

 • Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok o 9,30 h. v Katedrále sv. Martina bude otec arcibiskup s kňazmi našej arcidiecézy sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná oleje a posvätí krizmu. Pri tejto sv. omši si kňazi obnovia svoje kňazské sľuby. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie.

Program v našom kostole:

- Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere o 18,00 h.

- Adorácia v Getsemanskej záhrade do 21,00 h.

 • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje od 14. roku a pôst od 18. do 60. roku života. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa odporúča až do skončenia Veľkonočnej vigílie.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Krížová cesta o 8,00 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 14,30 h.

- Obrady Veľkého piatku o 15,00 h.

- Poklona pri Božom hrobe do 21,00 h.

 • Veľká (Biela) sobota

Veľká sobota je dňom stíšenia a rozjímania o Pánovom utrpení a smrti, ako i o jeho zostúpení k zosnulým. V našich kostoloch sa vystavujú k úcte symboly Kristovho ukrižovania a koná sa poklona Najsvätejšej sviatosti v Božom hrobe. Kresťania modlitbou a pôstom očakávajú Pánovo zmŕtvychvstanie. Naši katechumeni pri slávení Veľkonočnej vigílie príjmu krst a eucharistiu.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Poklona pri Božom hrobe od 8,00 h. do 18,45 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18,50 h.

- Veľkonočná vigília začne o 19,00 h. Prineste si sviečky.

 • Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu sväté omše budú ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V tento deň bude pri sv. omšiach farská ofera.

 • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach o 6.00, 7.30, 9.00 a 10.30 h.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  ako v nedeľu.

 • Deviatnik kBožiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez Veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme poďakovanie rodine z našej farnosti za obraz a pamätnú tabuľu bl. sestry Zdenky, ktoré zdobia vstup do nášho chrámu. Taktiež vyslovujeme Pán Boh odmeň! za individuálny dar v sume 200 €, venovaný k Veľkej noci pre potreby nášho kostola.

 • Prvé sv. prijímanie

Oznamujeme rodičom, že termíny prvého sv. prijímania ich detí v našej farnosti sú stanovené na 20.mája pre ZŠ Jelenia, Kalinčiakova, Sibírska, Česká a 3.júna  pre ZŠ Vazovova a Jeséniova.

 • Farská Charita aKnižnica

Farská Charita a Knižnica oznamujú, že na Zelený štvrtok nebudú poskytovať svoje služby.

 • Farský časopis

Vyšlo aprílové číslo nášho časopisu Blumentál. Do pozornosti kladieme zvlášť články s veľkonočnou tématikou. Zároveň upozorňujeme, že bol omylom uvedený oznam o Fatimskej sobote, ktorá sa nebude konať, nakoľko sa ten deň prekrýva s programom  Bielej soboty.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 25. marca 2012

26.3.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

V pondelok 26. marca je slávnosť Zvestovania Pána. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedné dni - ráno o 5.45 a 6.30 hod. a o 16.30 a 18.00 hod.

 • Krížová cesta

Dnešnú nedeľu 25.marca pozývame deti a rodičov  do Marianky. Budeme sa s deťmi modliť krížovú cestu a hrať zábavné hry.  Stretáme sa o 14.30 hod.  pred farou. Do Marianky a naspäť ideme autobusovým spojom.

Budúcu nedeľu Krížovú cestu v našom chráme spojenú s pantonímou budú viesť členovia spoločenstva  Viera a svetlo.

 • Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa uskutoční pri každej sv. omši. Požehnané ratolesti nám budú v našich domovoch pripomínať Kristovo víťazstvo. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

 • Veľkonočné spovedanie

Od stredy 28. apríla spovedáme denne (okrem nedele) od 5.30 do 8.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod., podľa potreby aj dlhšie. Na Kvetnú nedeľu budeme spovedať počas dopoludňajších bohoslužieb od 7.00 do 12.30 hod., kedy majú prednosť tí, ktorí inokedy nemôžu prísť (starí, chorí, matky s malými deťmi a pod.). Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov.

· Béčkari

Ďakujeme všetkým, ktorí nás minulé roky podporili s ich 2% z daní, vďaka čomu sme mohli vydať naše prvé CD. Môžete si ho kúpiť vždy po našich omšiach v nedeľu o 9:00 a v utorok o 18:00. Taktiež sme tieto peniaze použili na farské hudobné posedenia, ktoré naše občianske združenie organizovalo. Aj tento rok by sme chceli osloviť tých, ktorí ešte nevyužili svoju možnosť darovať 2% z daní, že môžu tak urobiť a podporiť našu činnosť. Potrebné informácie o postupe , či tlačivá, nájdete na našej internetovej stránke www.beckari.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. marca 2012

18.3.2012 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok 19. 3. - slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

 • Slávnosť sv. Jozefa

V pondelok 19. marca slávime slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže to nie je prikázaný sviatok, omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod.

 • Krížová cesta

V pôstnom období  konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatok 23. marca sa  budú krížovú cestu  modliť muži  našej farnosti. V  nedeľu 25.marca pozývame deti a rodičov  do Marianky. Budeme sa s deťmi modliť krížovú cestu a hrať zábavné hry.  Stretáme sa o 14,30 hod pred farou. Do Marianky a naspäť ideme autobusovým spojom.

 • Prechod na letný čas

Budúci týždeň zo soboty 24. marca na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Nezabudnite si hodiny posunúť o jednu hodinu dopredu.

 • Spomienka na Sviečkovú manifestáciu a Pochod za život

V týždni od 18. do 25. marca 2012 bude na Slovensku prebiehať kampaň Fóra života 25. marec - Deň počatého dieťaťa na podporu úcty k životu. Úctu k životu je možné podporiť nosením bielej stužky.

Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií Vás pozývajú na spomienku na Sviečkovú manifestáciu a Pochod za život, budúcu nedeľu 25. marca. Program začne o 15. hod. na Hviezdoslavovom námestí koncertom, príhovormi hostí a bude pokračovať sv. omšou v Katedrále sv. Martina o 17 hod., ktorú bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Odtiaľ sa zo zapálenými sviečkami presunieme na Hviezdoslavovo námestie. Prítomní budú môcť zotrvať na mariánskom večeradle, alebo pokračovať v pochode za život k pamätníku za Nenarodené deti pri Modrom kostolíku. Zvlášť pozývame mladých a rodiny s deťmi.

 • Obraz bl. sestry Zdenky

V nedeľu 25. marca, ktorý je aj pamätným  Dňom zápasu za ľudské práva, bude pri sv. omši o 9.00 hod. odhalený a požehnaný obraz blahoslavenej sestry Zdenky, ktorá často prichádzala do nášho chrámu v čase jej pôsobenia v štátnej nemocnici.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. marca 2012

10.3.2012 Branislav Čaniga

 • Pobožnosť k sv. Jozefovi

V pondelok 19. marca budeme sláviť slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Pozývame vás na trojdňovú pobožnosť k sv. Jozefovi, ktorú sa budeme modliť v piatok 16. 3. po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod., v sobotu 17. 3. po sv. omšiach o 6.30 a 18.00 hod. a v nedeľu po sv. omši o  16.30 hod.

 • Krížová cesta

V pôstnom období  konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatok 16. marca sa  budú krížovú cestu  modliť učitelia a v  nedeľu 18.marca deti z našej farnosti.

 • Biskupská vysviacka

Pozývame vás na veľkú slávnosť a udalosť pre našu arcidiecézu. V sobotu 17. marca 2012 bude v katedrálnom Dóme sv. Martina v Bratislave pri sv. omši o 11.00  hod.  vysvätený za biskupa nedávno vymenovaný prvý pomocný biskup v dejinách našej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko. Sprevádzajme ho v tejto vznešenej a zodpovednej službe svojimi obetami.

 • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Charita Blumentál pripravuje spoločnú návštevu filmového    predstavenia O bohoch a ľuďoch, a to v nedeľu 18. marca o 17.45 v kine Mladosť. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v stredu 14. marca v kancelárii charity  na Vazovovej 8 od 17.00 do 18.30 hod. Poplatok je 1 €. Rozdiel hradí charita.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4. marca 2012

4.3.2012 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Sobota  10. 3. - Výročie posviacky katedrálneho Dómu sv. Martina

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 6. marca sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ul.

 • Zápis omšových úmyslov

Úmysly sv. omší na mesiac apríl budeme zapisovať v pondelok 5. marca  od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Program vkatedrále:

Lectio Divina: Pozývame vás na biblické stretnutie formou Lectio divina, ktoré bude viesť Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, do Katedrály sv. Martina, v stredu 7. marca so začiatkom o 20.00 hodine, na tému: Svätý Jozef, prvý veriaci v Matúšovom evanjeliu (Mt 1, 18-25).

Výročie posviacky: 560. výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Martina si pripomenieme pri svätej omši, ktorú bude sláviť Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita v katedrále na tretiu pôstnu nedeľu 11. marca o 10.30 hodine.

 • Krížová cesta

V pôstnom období  konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatok 9. marca sa  budú krížovú cestu  modliť birmovanci a v  nedeľu 11.marca matky z našej farnosti.

 • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť poďakovanie za vaše príspevky v minulotýždňovej zbierke na Charitu v sume 1 893 €. Nech vás Pán odmení za vaše obety.

 • Upratovanie kostola

Opätovne sa na vás obraciame s urgentnou prosbou:  potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí by  ochotne pomohli s upratovaním kostola aspoň na obdobie niekoľkých nastávajúcich týždňov. Nahlásiť sa možno v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu. Vopred chceme poďakovať za vaše porozumenie a ochotu.

 • Oznamy Charity Blumentál

Prosba: Ak ste sa ešte nerozhodli komu venovať svoje 2 % z dane zo mzdy, môžete tak urobiť pre Občianske združenie Charita Blumentál a tak podporiť aktivity, ktoré  blumentálska charita poskytuje a o ktorých ste  aj prostredníctvom farských oznamov pravidelne informovaní.  Potrebné tlačivo nájdete v kostole a môžete si ho stiahnuť aj z internetovej stránky charity: www.charitablumental.sk. Vopred úprimná vďaka za pochopenie a pomoc.

Oznam pre rodičov: Oznamujeme rodičom kvôli naplánovaniu dovoleniek, že aj v tomto roku pripravujeme pre deti letný tábor. Uskutoční sa v zariadení Chata Fúgeľka v Dubovej pri Modre v termíne od 7. do 14. 7. 2012. Podrobnosti ako aj prihlášky budú včas k dispozícii.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2012 číslo 3

1.3.2012 redakcia časopisu

Ročník XXIII Číslo 3 – Marec 2012
Časopis Blumentál marec 2012

Pridané do rubriky blumentál