Archív časopisu Blumentál Máj, 2019

Farské oznamy - 26. máj 2019

25.5.2019

Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 30. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o: 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 12.00, 16.30 a o 19.00 hod.

p

Novéna k Duchu Svätému

Od piatka, 31. mája, sa budeme spoločne modliť Novénu k Duchu Svätému pred svätou omšou o 16:30 hod.

p

Prvá sobota v mesiaci

Keďže nasledujúca sobota je prvá v mesiaci, po rannej svätej omši bude nasledovať fatimská modlitba posvätného ruženca.

p

Júnové litánie

V mesiaci jún sa budeme spoločne modliť Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, vždy po večerných svätých omšiach o 16.30 (v sobotu po svätej omši o 18.00).

p

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

p

Letný miništrantský tábor Minfa

Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozývajú miništrantov na letný miništrantský tábor MinFa, ktorý sa uskutoční v Modre a v Rači v dvoch turnusoch – od 2. do 8. júla a od 9. do 15. júla. Pagát je vo výveske.

p

Charitatívny bazár v Dome Quo Vadis

Pozývame Vás na DobroQVbazár, 30.mája od 18:00 do 20:00, kde si môžete prísť vybrať štýlový kúsok garderóby, ktorý zároveň aj pomôže. Výťažok z bazára je vždy venovaný na dobrú vec - podporu konkrétnej rodiny v núdzi. Táto akcia je u nás viac menej pravidelná a koná sa v posledné štvrtky v mesiaci. https://www.domquovadis.sk/sk/udalost/dobroqvbazar-4

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 30,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. máj 2019

18.5.2019

Zbierka na seminár

Zbierka na seminár z minulej nedele bola 2170,- . Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Púť detí do Marianky

Púť detí do Marianky sa uskutoční 25.5.2019. Pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar jednu trvanlivú potravinu. Plagát je na výveske.

p

Oznam pre rodičov, ktorí prihlásili dieťa do nášho letného tábora

Poplatok za dieťa, treba uhradiť v utorok 21.5. alebo v stredu 22.5. od 16.00 do 18.00 hodiny v kancelárii charity na Vazovovej 8. Pri platení dostanete písomne všetky potrebné podklady a informácie.

p

Zdravotný dozor do letného tábora

Zdravotný dozor môže pri akciách organizovaných pre deti, vykonávať len diplomovaná zdravotná sestra, lekár po ukončení štúdia alebo záchranár. Ak spĺňate uvedené podmienky a ste ochotný venovať zo svojej dovolenky týždeň od 29.6. do 6.7.2019 (4 pracovné dni) deťom v našom tábore, prihláste sa mailom, alebo telefonicky. Kontaktné údaje sú na www.charitablumental.sk.

p

Divadelné predstavenie v UPeCe Bratislava

Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na premiéru inscenácie AGNUS DEI. Predstavenie o novodobom stotníkovi pod krížom a stretnutí s Bohom a bolesťou sa uskutoční v nedeľu 2.6.2019 v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave o 20:00 hod. Plagát je na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 12. máj 2019

11.5.2019

Zbierka na seminár

Dnešnú nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa koná zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Prezentácia púte mladej rodiny do Santiaga de Compostela

Túto nedeľu 12.5.2019 pozývame od 15.00 do klubu v priestoroch farského úradu na Vazovovej 8 na prezentáciu a besedu s mladou rodinkou Michala Považana, ktorá sa aj s dvoma malými deťmi zúčastnila púte do Santiaga de Compostela. Tešíme sa na hojnú účasť.

p

Stretnutie s otcom biskupom Haľkom pri príležitosti Dňa matiek

Túto nedeľu 12.5.2019 od 15.00 do 16.30 hodiny pri Mariánskom stĺpe oproti Jezuitskému kostolu na Františkánskom námestí bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko po návrate z Lúrd pri príležitosti Dňa matiek odovzdávať záujemcom lurdskú mariánsku medailu. Tiež požehná matky, otcov, deti, rodiny, chorých a trpiacich.

p

Púť seniorov do Šaštína

Na sobotu 25.5.2019 pripravujeme pre seniorov púť do Šaštína. Termín prihlasovania je v utorok 14.5. a v stredu 15.5.2019 od 16.00 – 17.30. Poplatok je 3 €. Pri prihlasovaní dostanete písomne program púte.

p

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi sa uskutoční v dňoch 18.– 24.08.2019 v Chate Limba v Bystrej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk. Plagát sa nachádza na výveske.

p

Duchovná obnova pre mladých

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: Evanjeliový paradox stratiť – získať. Uskutoční sa v sobotu 18.5.2019 v priestoroch Teologickej fakulty TU na Kostolnej ulici č. 1 pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00. Viac informácií je na stránke www.facebook.com/MAGISSlovensko/. Vstup je voľný.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 200, 150 a 100,- € darovaných v pokladničke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. máj 2019

4.5.2019

Celodenná poklona

V dnešnú nedeľu5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po sv. omši o 12:00 a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním pred sv. omšou o 16:30.

p

Zbierka na seminár

Na budúcu nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa bude konať zbierka na seminár.

p

Oznam pre birmovancov

DVD s fotografiami z tohtoročného udeľovania sviatosti Birmovania sú k dispozícii v kancelárii farského úradu na Vazovovej 8, počas úradných hodín.

p

Úradné hodiny a sväté omše počas štátneho sviatku

Keďže na stredu 8.5.2019 pripadá štátny sviatok, nebudú na našom farskom úrade v tento deň úradné hodiny a sväté omše počas tohto dňa budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

p

Letný tábor pre deti

Vzhľadom na kapacitu rekreačného zariadenia Altan v Rajeckých Tepliciach, v ktorom sa uskutoční letný tábor detí v termíne 29. 6. – 6. 7. 2019 máme ešte voľné miesta. Prihlasovanie detí sme preto predĺžili do 10. mája 2019. Prihlášky nájdete v čakárni kancelárie farského úradu a tiež na internetovej stránke charity.

p

Prezentácia púte mladej rodiny do Santiaga de Compostela

Budúcu nedeľu 12. mája 2019 pozývame od 15.00 do klubu v priestoroch farského úradu na Vazovovej 8 na prezentáciu a besedu s mladou rodinkou Michala Považana, ktorá sa aj s dvoma malými deťmi zúčastnila púte do Santiaga de Compostela. Dozvieme sa, že sa to dá v pohode absolvovať aj s malými deťmi. Tí, ktorí o púti uvažujú môžu získať aj cenné informácie a rady. Tešíme sa na hojnú účasť.

p

Púť seniorov

Na sobotu 25.5.2019 pripravujeme pre seniorov púť do Šaštína. Termín prihlasovania včas oznámime.

p

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári

Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. mája 2019 v priestoroch bratislavského seminára. Program začne o 9.00 hod. v Katedrále svätého Martina svätou omšou v latinskom jazyku, po ktorej sa spoločne presunieme do priestorov seminára, kde bude program pokračovať. Plagát je na výveske.

p

Púť detí do Marianky

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Detskí pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar: 1 ks trvanlivej potraviny pre OZ Dobrý pastier. Tešíme sa na vás! Plagát je na výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy