Archív časopisu Blumentál Apríl, 2024

Farské oznamy 28.4.2024

28.4.2024

FARSKÉ OZNAMY 28. apríla 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       28.4. PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok      29. 4. SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI,   PATRÓNKY EURÓPY, sviatok

Utorok         30. 4. féria

Streda          1. 5.  sv. Jozefa robotníka, ľubovoľná spomienka

Štvrtok         2. 5. sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok           3. 5. sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Sobota          4. 5.   féria

Nedeľa          5.5  ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

a

Zbierka na kňazský seminár

Výnos zbierky na kňazský seminár bol 4 085,- €. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

a

Štátny sviatok

V stredu 1. 5. na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45 hod.

a

Celodenná poklona Oltárnej sviatosti

V nedeľu 5. 5. sa v našom kostole bude konať celodenná poklona Oltárnej sviatosti. Keďže je nedeľa, poklona bude v čase od 13:00 - 16:15.

a

Prvopiatkový týždeň

V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod.

V piatok o 15:00 bude Korunka Božieho milosrdenstva pred vystavenou Sviatosťou oltárnou a v sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť s ružencom.

a

Májové litánie

V mariánskom mesiaci máj bude modlitba loretánskych litánií po sv. omši o 16:30 hod.

a

Stretnutie mladých

Pozývame (kapláni) na stretnutie mladých (vek cca 18-35 rokov), ktoré sa uskutoční  v pondelok 29. apríla o 19:00 na fare. Adresa: Vazovova 8. Náplňou stretnutia bude modlitba, zaujímavá téma a následná diskusia.

a

Púť detí

Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte.

a

LECTIO DIVINA

V stredu 1. mája 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: V deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš (Gn 2,17) - O postavení človeka pod zákonom slobody (Gn 2,16-17).

a

Oznam Charity Blumentál - Letný tábor

Ako sme už informovali, aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál pre deti letný tábor , a to  v termíne od 27. júla do 3. augusta v rekreačnom zariadení Látky. Prihlasovanie prebieha elektronicky. Potrebné informácie nájdete na webstránke Charity Blumentál: www.charitablumental.sk Tí,  ktorí nemajú prístup na internet si budú môcť vyzdvihnúť  prihlášku  v tlačenej forme v čakárni farského úradu na Vazovovej 8, cez úradné hodiny. Zároveň je možné  si prihlasovací QR kód stiahnuť si vo výveske charity pred kostolom.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 3x100,- 20,-€ poslané na farský účet a 50 € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21.4.2024

20.4.2024

FARSKÉ OZNAMY 21. apríla 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa   ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Pondelok    22. 4.  féria

Utorok       23. 4. Sv. Vojtech, biskup a mučeník, spomienka

Streda        24. 4. Sv. Juraj, mučeník, ľubovoľná spomienka

Štvrtok       25. 4. Sv. Marek, evanjelista, sviatok

Piatok        26. 4. Prebl. Panna Mária, Matka dobrej rady, ľubovoľná spomienka

Sobota       27. 4.  féria

Nedeľa      28. 4 PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

a

Zbierka na kňazský seminár

V nedeľu 21. 4. je zbierka na kňazský seminár. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

a

Spomienka na Pannu Máriu, Matku dobrej rady

V piatok 26. 4. bude spomienka na Pannu Máriu, Matku dobrej rady, ktorej milostivý obraz sa nachádza v našom kostole.

Pri tejto príležitosti sa na sv. omši o 16:30 hod. zídu kňazi pochádzajúci z našej farnosti.

a

Oznam Charity Blumentál - Letný tábor

Ako sme už informovali, aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál pre deti letný tábor , a to  v termíne od 27. júla do 3. augusta v rekreačnom zariadení Látky. Prihlasovanie začína od pondelka 22. apríla 2024,  a to elektronicky. Potrebné informácie nájdete na webstránke Charity Blumentál: www.charitablumental.sk Tí,  ktorí nemajú prístup na internet si budú môcť vyzdvihnúť  prihlášku  v tlačenej forme v čakárni farského úradu na Vazovovej 8, cez úradné hodiny. Zároveň je možné  si prihlasovací QR kód stiahnuť si vo výveske charity pred kostolom.

aPoďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 155,- 2x100,- 55,- 50,- 33,- € poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. apríl 2024

13.4.2024

OZNAMY

14. apríla 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa 1 TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 15. 4. féria

Utorok 16. 4. féria

Streda 17. 4. féria

Štvrtok 18. 4. féria

Piatok 29. 4. féria

Sobota 20. 4. féria

Nedeľa 21. 4 ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

– NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Nastávajúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Povzbudzujeme Vás k osobnej aj spoločnej modlitbe na tento úmysel.

Zbierka na kňazský seminár

Budúcu nedeľu 21.4. bude zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Duo Benedictus

Budúcu nedeľu 21.4.2024 v našom kostole bude počas sv. omší o 9:00 a 16:30 doprevádzať liturgiu Duo Benedictus.

Oznam Charity Blumentál - Púť seniorov do Šaštína 27. apríla 2024

Prihlásiť sa treba v kancelárii Charity na Vazovovej 8, v  pondelok 15. 4. 2024 od 16.oo – 17.30, prípadne ešte pondelok 22. 4. 2024 v rovnakom čase. (ak budú voľné miesta)

Poplatok je 5 €. Pri prihlasovaní dostanete písomne podrobný program púte.

Predstavenie knihy Zápas srdca

Kaplán Daniel Kremnický vás srdečne pozýva na predstavenie knihy Zápas srdca, na ktorej vydaní spolupracoval, vo štvrtok 18.4. 2024 o 18:00 v dome Quo Vadis (pri kostole Trojička)

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- a 33,- poslané na farský účet a 200,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7.4.2024

6.4.2024

FARSKÉ OZNAMY 7. apríla 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa                 7. 4. DRUHÁ Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Pondelok              8. 4. ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť, (neprikázaný sviatok)

Utorok                 9. 4.   féria

Streda                 10. 4. féria

Štvrtok                 11. 4. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

Piatok                   12. 4. féria

Sobota                13. 4. féria

Nedeľa                14. 4. TRETIA VeĽkonočná nedeľa

a

Výnos zbierok

  • Farská zbierka z minulej nedele vyniesla 2860,- €.
  • Zbierka na Boží hrob vyniesla 2305,- €.

Pán Boh odmeň všetkým darcom.

a

Oznam Charity Blumentál - Púť do Šaštína

Na sobotu 27. apríla 2024 pripravujeme pre seniorov  už tradičnú púť do Šaštína. Termín prihlasovania a ostatné podrobnosti včas oznámime.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 1000,- 300,- 200,-  100,- 4x 50,-  25,- 20,- poslané na farský účet a 100,- a 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy