Archív časopisu Blumentál Január, 2022

Farské oznamy 30. januára 2022

29.1.2022

OZNAMY

23. január 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 30. 1. Štvrtá NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 31. 1. Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Utorok 1. 2. féria

Streda 2. 2. OBETOVANIE PÁNA, sviatok

Štvrtok 3. 2. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Piatok 4. 2. féria

Sobota 5. 2. Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Nedeľa 6. 2. PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený pre osoby v režime OP, pri spievaných omšiach 100 osôb a pri recitovaných 50% kapacity kostola. Naďalej je povinné nosiť respirátor a doklad o zaočkovaní alebo prekonaní covidu.

 • Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

 • Požehnanie hromničných sviec

        • V stredu 2. februára je neprikázaný sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Môžete si priniesť hromničné sviece, ktoré budeme pri svätých omšiach posviacať.

 • Lectio divina

        • V stredu 2. februára 2022 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Chodník mi boria, by mohli ma zahubiť (Jób 30,13) - Jóbove fyzické a spoločenské utrpenie (Jób 30,1-15).

 • Svätoblažejské požehnanie

Vo štvrtok 3. februára pri sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie

hrdla.

 • Modlitba za faarnosť

V rámci akcie modlitieb za farnosti s v dňoch od 6.-8. februára modlíme v našej arcidiecéze za našu farnosť. Pozývame vás k týmto modlitbám za upevnenie viery nádeje a lásky v našej farnosti.

 • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 30,- €. poslané na účet našej farnosti a 100,- 100,- 15,- € v hotovosti

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. január 2022

23.1.2022

OZNAMY

23. január 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 23. 1. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 24. 1. Sv. Františka Saleského, biskupa, spomienka

Utorok 25. 1. Obrátenie sv. Pavla, Apoštola

Streda 26. 1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov

Štvrtok 27. 1. féria

Piatok 28. 1. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a Učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota 29. 1. féria

Nedeľa 30. 1. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený pre osoby v režime OP, pri spievaných omšiach 100 osôb a pri recitovaných 50% kapacity kostola. Naďalej je povinné nosiť respirátor a doklad o zaočkovaní alebo prekonaní covidu.

 • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 200,- 60,- 50,- 33,- 30,- 20,- €. poslané na účet našej farnosti.

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

Pridané do rubriky farské oznamy

16. január 2022

16.1.2022

OZNAMY

16. január 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 16. 1. DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 17. 1. Sv. Antona, opáta, spomienka

Utorok 18. 1. féria

Streda 19. 1. féria

Štvrtok 20. 1. féria

Piatok 21. 1. Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Sobota 22. 1. féria

Nedeľa 23. 1. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený pre osoby v režime OP, pri spievaných omšiach 100 osôb a pri recitovaných 50% kapacity kostola. Naďalej je povinné nosiť respirátor a doklad o zaočkovaní alebo prekonaní covidu.

.

 • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 20,- 30,- 100,- 101,- 205,- 5000,- €. poslané na účet našej farnosti a 100,- v hotovosti.

.

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. január 2022

1.1.2022

OZNAMY

2. január 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 2. 1. DRUhÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA

Pondelok 3. 1. féria

Utorok 4. 1. féria

Streda 5. 1. féria

Štvrtok 6. 1. ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ

Piatok 7. 1. féria

Sobota 8. 1. féria

Nedeľa 9. 1. TRETIA nedeľa PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

.

Prvopiatkový týždeň

.

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v priebehu týždňa okrem slávnosti Zjavenia Pána. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu. Predvianočná sv. spoveď platí aj na prvý piatok.

.

Slávnosť Zjavenia Pána

.

Vo štvrtok 6. 1. 2022 je prikázaný sviatok - slávnosť Zjavenia Pána. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu okrem sv. Omše o 12:00. Zároveň upozorňujeme, že v tento deň sa nebude spovedať.

Pri sv. omšiach sa bude požehnávať voda a krieda, ktoré si môžete zobrať domov na posvätenie svojich príbytkov.

V nasledujúcom období budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Váš telefónny kontakt a adresu bydliska môžete nahlásiť v sakristii do 9. januára. Požehnávať budeme po tomto dátume podľa najnovších opatrení.

.

Modlitbové stretnutie Lectio divina

.

V stredu 5. januára 2022 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Azda mám len dobré brať od Pána? (Jób 2,10) - Utrpenie v perspektíve skúšky (Jób 2,1-13).

.

Poďakovanie za milodary

.

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv sume 100,- a 50.- €.

.

Režim svätých omší:

.

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

.

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

.

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

Pridané do rubriky farské oznamy