Archív časopisu Blumentál Máj, 2014

Farské oznamy 25. mája 2014

24.5.2014
 • Liturgický kalendár

Pondelok 26. 5: sv. Filipa Neriho, kňaza, spom.

Utorok 27. 5. : sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľ. spom.

Štvrtok 29. 5.: slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok

 • Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda tohto týždňa sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V pondelok pri sv. omšiach o 6.30  a 16.30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

 • Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 29. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 h.

V ten deň bude náš otec arcibiskup sláviť pontifikálnu sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod.

 • Novéna k Duchu Svätému

V piatok 30. mája sa začína Novéna k Duchu Svätému.

 • Sviatosť birmovania

V sobotu 31. mája o 10.00 hod. bude v našom chráme vysluhovať sviatosť birmovania Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup našej arcidiecézy. Spovedanie birmovancov začne v piatok 30. mája od 15.00 hod. Po spovedi sa s birmovancami zídeme pri sv. omši o 18.00 hod, po ktorej bude nasledovať záverečné stretnutie pred birmovkou spojené s nácvikom obradov.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu 1. júna  sa uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie za milodar v sume 100 Eur, venovaný v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

 • Púť do Šaštína (Charita Blumentál)

Oznam pre dôchodcov: Na púť do Šaštína je ešte niekoľko voľných miest, prihlásiť sa možno  v kancelárii farského úradu počas úradných hodín. Treba nahlásiť presnú adresu bydliska. Poplatok je 2  €, program dostanete pri prihlasovaní.

 • Pomoc Balkánu

Keďže balkánske krajiny zasiahli mimoriadne ničivé záplavy, Slovenská katolícka charita vyhlásila finančnú a materiálnu zbierku na pomoc rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku. Informácie o tom, ako je možné zapojiť sa finančne, aké veci darovať a zoznam centier, ktoré materiálnu pomoc prijímajú, nájdete na internetovej stránke www.charita.sk. Ďakujeme všetkým za solidaritu s tisíckami rodín v núdzi.

 • Celonočná adorácia za manželstvá a rodiny

V tomto týždni z piatka (30. mája) na sobotu (31. mája) sa v kostole Svätej rodiny v Petržalke uskutoční celonočná adorácia za manželstvá a rodiny. Na začiatku o 18.00 hod. bude sláviť sv. omšu otec arcibiskup, potom o 19.00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Oltárna sviatosť. Adorácia, ktorú budú počas celej noci animovať farnosti, spoločenstvá a hnutia sa zakončí v sobotu ráno o 7.00 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. mája 2014

20.5.2014
 • Liturgický kalendár

Utorok 20. 5. : sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľ. spom.

Štvrtok 22. 5. : sv. Rity z Kassie, rehoľníčky, ľ. spom.

 • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 25. mája pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1. sv. prijímaniu deti základných škôl Vazovova a Sibírska. Pamätajme na prvoprijímajúcich vo svojich modlitbách.

 • Poďakovanie

V zbierke na kňazský seminár minulú nedeľu ste prispeli sumou 1464,18 € . Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

· Prednáška o Sociálnej náuke Cirkvi

V stredu 21. mája bude mať náš otec arcibiskup ďalšiu prednášku z oblasti sociálnej náuky Katolíckej cirkvi, na tému ”Etika podnikateľského prostredia”. Prednáška spojená s diskusiou sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

 • Charita Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Ako sme už informovali, na sobotu 7. júna 2014  pripravuje  Charita Blumentál púť dôchodcov do Šaštína, ktorá bude súčasťou púte bratislavskej arcidiecézy. Prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8 v pondelok 19. mája a to v čase od 8.30 - 10.30 hod. a poobede  od 17.oo - 18.30 hod. Poplatok je 2 €. Podrobnú písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

Informácia pre rodičov k letnému táboru:V stredu 21. mája 2014 končí prihlasovanie detí do letného tábora, ktorý, ako sme už informovali, pripravujeme zrealizovať v zariadení Škola v prírode Dobrá Voda, v termíne  od 5. do 12. júla 2014. Upozorňujeme, že kapacita zariadenia je obmedzená. Ak bude do tohto termínu dosť prihlásených detí, ďalšie prihlášky nebude možné akceptovať.  Termín, kedy bude treba uhradiť poplatok za dieťa včas oznámime.  Ďakujeme za pochopenie.

Dodatok k oznamom (sv. omša 10:30 hod.):

sobotu 24.05.2014 pozývame deti a rodičov na púť detí do Marianky. Stretneme sa pri kostole o 8.15 hod. Predpokladaný návrat je o 16.00 hod. Treba si zobrať desiatu, 2 hodinové lístky na MHD, pevnú turistickú obuv. Obed je zabezpečený v Marianke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. mája 2014

11.5.2014
 • Liturgický kalendár

Utorok 13. 5. : Bl. Panny Márie Fatimskej, ľ. spom.

Streda 14. 5. : sv. Mateja, apoštola, sviatok

Piatok 16. 5. : sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spom.

 • Nedeľa Dobrého pastiera

Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania. Po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na seminár.

 • Stretnutie rodín

sa bude konať budúcu nedeľu 18. mája od 15.00 hod. na fare na Vazovovej 8.

 • Pozvánka pre matky

Pozývame všetky mamičky, ktoré od Pána Boha prijali 4 a viac detí, na tradičné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční v nedeľu 18. mája 2014  od 15.oo hod., v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. K posunu stretnutia o týždeň sme pristúpili na základe doterajších skúseností, aby mamičky mohli osláviť svoj sviatok  v  rodinnom kruhu a neboli v zbytočnom časovom strese.

 • Deň rodiny

Dnešnú nedeľu sa v Medickej záhrade v Bratislave koná Deň rodiny. Pripravené sú hudobné a festivalové aktivity od 14.00 do 19.00 hod. Všetkých srdečne pozývame stráviť príjemné popoludnie a vyjadriť podporu rodine založenej na manželstve muža a ženy.

 • Jubileum Mons. J. Haľka

V sobotu 17. mája 2014 sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávením sv. omše o 12.00 hod. otec biskup Mons. Jozef Haľko poďakuje Pánu Bohu za 50 rokov života. Pamätajme na neho aj v našich osobných modlitbách.

 • Charita Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Na sobotu 7. júna 2014 pripravuje Charita Blumentál pre dôchodcov púť do Šaštína. Naša púť bude súčasťou diecéznej  púte Bratislavskej arcidiecézy. Termín prihlasovania včas oznámime prostredníctvom farských oznamov a nájdete ho aj vo výveske charity v predsieni kostola.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie za milodary v sume 25 Eur venované našej farnosti v minulom týždni a taktiež za finančný dar v sume 100 Eur zaslaný na bežný účet farnosti v uplynulom mesiaci.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4. mája 2014

3.5.2014
 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 5. mája sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Saleziánov na Miletičovej ul.

 • Výročná farská poklona

V pondelok 5. mája sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po májovej pobožnosti od 7.15 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 5. mája od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

Pozývame vás do Katedrály sv. Martina v stredu  7. mája na stretnutie nad Božím slovom (formou lectio divina) s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským so začiatkom o 20.00 hod. na tému Boží posol pre Atény (reč svätého apoštola Pavla, ktorú predniesol pred aténskym areopágom).

 • Nedeľa Dobrého pastiera

Budúca nedeľa 11. mája je Nedeľou Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  V ten deň sa po sv. omšiach koná celoslovenská zbierka na seminár.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo májové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Posviacka obnoveného súsošia sv. Floriána

bude dnes (4.5.2014) o 14.00 hod. pred našim kostolom (na Floriánskom nám.). Posviacky sa zúčastnia predstavitelia Cirkvi i mesta.

 • Opekačka a výlet pre rodiny

Pozývame Vás na opekačku spojenú s výletom v sobotu 10.05.2014. Stretneme sa o 10.00 hod. pred farou. Prosíme zobrať si potraviny na opekanie. Predpokladaný návrat je o 16.00 hod.

 • Deň  rodiny

Na budúcu nedeľu 11. mája sa v Medickej záhrade v Bratislave bude konať Deň rodiny. Pripravené sú hudobné a festivalové aktivity od 14.00 do 19.00 hod. Všetkých srdečne pozývame stráviť príjemné popoludnie a vyjadriť podporu rodine založenej na manželstve muža a ženy.

 • Oznam Charity Blumenál - právna a psychologická poradňa

Charita Blumentál oznamuje, že nastáva zmena v poskytovaní služieb , a to:

-        do právnej poradne, ktorá poskytuje služby v stredu, je potrebné vopred sa objednať telefonicky. Telefonický kontakt nájdete vo výveske v predsieni kostola, na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk a tiež v čakárni farského úradu na Vazovovej 8. Chceme tak predísť tomu, čo sa v ostatnom čase často stávalo, že do poradne prišlo odrazu  niekoľko záujemcov, riešiť však je možné vždy  iba prípad  jedného klienta.

-        Taktiež do poradne psychologickej pomoci pre deti sa treba ohlásiť vopred, telefonický kontakt  je tiež k dispozícii.

Právna poradňa, ktorá poskytuje služby v 1. a 3. štvrtok v mesiaci ,zostáva bez zmeny.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 27. apríla 2014

2.5.2014

 • Liturgický kalendár

Štvrtok, 1. 5.: sv. Jozefa, robotníka, ľ. spom.

Piatok, 2. 5.: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.

Sobota, 3. 5.: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

 • Pobožnosť kMatke Dobrej rady

Nakoľko sa v tomto roku sviatok Matky Dobrej rady prekrýval s veľkonočnou oktávou, uctíme si jej spomienku sv. omšou v pondelok 28. apríla o 16.30 a následnou pobožnosťou pred milostivým obrazom na bočnom oltári.

l        Májová pobožnosť

Od štvrtka 1. mája sa budeme počas celého mesiaca v rámci májovej pobožnosti  modliť Loretánske litánie po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 1. 5.  je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 2. 5. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 3. 5.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Príležitostná poštová pečiatka ku kanonizácii

V pondelok 28. apríla 2014 sa na pošte Bratislava 1 bude používať príležitostná poštová pečiatka k svätorečeniu pápeža Jána Pavla II. Záujemcovia si môžu v tento deň i počas nasledujúcich siedmich dní dať opečiatkovať svoje poštové zásielky.

 • Výročie TV Lux

V nedeľu 4. mája bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 10.30 hod. pri príležitosti 6. výročia vzniku katolíckej Televízie LUX. Srdečne pozývame najmä všetkých priaznivcov Televízie LUX ďakovať a prosiť za toto dielo.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2014 číslo 5

1.5.2014 redakcia časopisu

Ročník XXV Číslo 5 – Máj 2014
Časopis Blumentál - máj 2014

Pridané do rubriky blumentál